Z okazji Jesiennego Dnia Matki Ziemi 1 października 2017 r. w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym "Biały Daniel" w Sośniach odbyło się spotkanie "Przyjaciół Pszczół". Jego inicjatorzy: Maria i Marek Kokot stwierdzili, że współczesnemu pszczelarstwu potrzebna jest wiedza i nauka. Temat spotkania to: "Pszczoły i woda" a prowadził je nasz lokalny prezenter Jan Sobieraj.

Uczestnicy spotkania najpierw udali się do miejscowości Młynik nad rzekę o nazwie "Polska Woda" celem zwrócenia uwagi na brak jej oznakowania oraz problemów związanych z aktualnymi informacjami o wyzbywaniu się ujęć wody pitnej w Polsce. Dalszym punktem programu był przejazd do miejscowości Szklarka Śląska i złożenie wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową Jerzego Lanca. Kilka słów przybliżających sylwetkę tak wielkiego patrioty, nauczyciela wygłosiła Przewodnicząca Komitetu Pamięci Jerzego Lanca Krystyna Beutel. Później nastąpił powrót do Sośni i rozpoczęły się wykłady. Udział wzięli:

- Jerzy Gnerowicz- miłośnik pszczół, autor książek pt. "Słowa miodem pisane" I,II,III tom;

- dr inż.Marek Mokwiński- producent wody deklasowanej;

- dr inż.Zbigniew Malczewski- wykład: "Energia i rezonans w środowisku pszczół";

- Krystian Głąb- wykład: "Woda i plazma próżniowa";

- Jacek Pilarczyk- radiesteta, wykład: "Wpływ fal elektromagnetycznych i promieniowanie na lokalizację pasieki";

- mgr Marta Bruchwalska- wykład: "Oddziaływanie dźwięków kamertonów na środowisko przyrody";

Obecni byli pszczelarze z Regionalnych Kół Pszczelarzy oraz zaproszeni goście.

Została wysunięta propozycja założenia pasieki edukacyjno-doświadczalnej na terenie Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy", która byłaby przykładem dla pszczelarzy oraz odwiedzających ją gości a sam Park Krajobrazowy stał się obszarem chronionym, przyjaznym pszczołom, motylom i owadom zapylającym.

Spotkanie to przysłużyło się do wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów oraz wzmocnienia więzi lokalnej społeczności.

dsc_0162.jpgdsc_0167.jpgdsc_0169.jpgdsc_0172.jpgdsc_0179.jpgdsc_0183.jpgdsc_0185.jpgdsc_0186.jpgdsc_0189.jpgdsc_0191.jpgdsc_0197.jpgdsc_0198.jpgdsc_0199.jpgdsc_0201.jpgdsc_0202.jpgdsc_0205.jpgdsc_0208.jpgdsc_0209.jpgdsc_0212.jpgdsc_0213.jpgdsc_0215.jpgdsc_0217.jpgdsc_0219.jpgdsc_0222.jpgdsc_0223.jpgdsc_0225.jpgdsc_0227.jpgdsc_0229.jpgdsc_0235.jpgdsc_0236.jpgdsc_0240.jpgdsc_0242.jpgdsc_0247.jpgdsc_0248.jpgdsc_0250.jpgdsc_0251.jpgdsc_0253.jpg