Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza przez ówczesnego Prezydenta Bronisława Komorowskiego. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. W ubiegłym roku Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie Quo vadis H. Sienkiewicza.

Na tegoroczną lekturę Narodowego Czytania, w wyniku głosowania, zostało wybrane „Wesele. Dramat w trzech aktach,” najsłynniejszy utwór Stanisława Wyspiańskiego. Powstało ono na kanwie autentycznego wydarzenia – wesela poety i dramaturga Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką z podkrakowskich Bronowic. Prapremiera sztuki odbyła się 16 marca 1901 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. W tym samym roku w Krakowie Wesele zostało opublikowane po raz pierwszy. Dramat Wyspiańskiego został dotychczas przetłumaczony na ponad 10 języków. W języku polskim ukazało się ponad 120 wydań Wesela.

Po raz trzeci Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Sośniach przyłączyła się do akcji Narodowego Czytania. Punktualnie o godzinie 12 w południe 2 września 2017 roku rozpoczęliśmy czytanie „Wesela”. W parku, w centrum miejscowości Sośnie, zgromadzili się przedstawiciele Rady Gminy Sośnie, nauczycielki ze szkół z terenu naszej gminy, a także pracownicy GOKiGBP i mieszkańcy Sośni, którzy wspólnie odczytali pierwszy akt tego znakomitego dzieła.

Zachęcamy do wspólnego czytania w przyszłym roku.

Ewelina Bojarczuk