„…Trzy­mając się za ręce idziemy wspólną drogą naszych słabości, lęków, obaw i wad ku wspólne­mu szczęściu korzys­tając z ba­gaży doświad­czeń, które niesiemy na ple­cach i znaków dro­gowych pod­sta­wianych nam przez życie, przy­jaciół i życzli­wych nam ludzi. Jeśli chce­my coś mieć mu­simy do te­go dążyć. Wza­jem­ne wspar­cie po­może nam w do­tar­ciu na Nasz Bez­pie­czny Ląd" – to przesłanie jakie za główny cel stawiają sobie uczestniczki działającej na terenie Sośnie grupy wsparcia „Codziennie Pewna Siebie” pod patronatem GOPS w Sośnia.

Dnia 3 sierpnia 2017 roku uczestniczki Grupy wraz ze swoim opiekunem uczestniczyli w warsztatach wyjazdowych mających na celu integrację i ukulturalnienie. Założeniem wyjazdu było wzbogacenie u uczestniczek grupy dziedziny kinowego savoir-vivre’u. Wspólnie wyjechałyśmy do kina Helios w Kaliszu. „Dunkierka” już od pierwszych sekund seansu wciskała uczestniczki w fotel i sprawiała, że z niepokojem trzymały się jego krawędzi. Film opowiadający o ewakuacji ponad 400 000 żołnierzy z francuskiego nabrzeża w miejscowości Dunkierka zapadnie w pamięci kobiet na długo. Po seansie targały kobietami skrajne uczucia. Chwilami żałowały, że film nie trwał choćby 10 minut dłużej, by można było jeszcze bardziej dosadnie ukazać piekło, przez jakie przechodzili żołnierze oczekując na ratunek…Podczas wyjazdu prowadząca warsztaty zaprosiła wzorowe uczestniczki grupy na smaczne lody i obiado-kolację do restauracji Mellon w Ostrowie Wlkp., gdzie wspólnie mogłyśmy przedyskutować najważniejsze tematy i problemy nas nurtujące.

Przypomnijmy: „Codziennie Pewna Siebie” to grupa wsparcia prowadzona na terenie gminy Sośnie od 23 września 2014 roku. Jest to grupa wsparcia z elementami pracy warsztatowej, a jej uczestnikami są kobiety doświadczające cierpienia związanego z doznawana przemocą, jak również kobiety z rodzin alkoholowych oraz borykające się z trudnościami wychowawczymi lub też z traumatycznymi przeżyciami. W trakcie spotkań uczestniczki mają możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami, dostarczają sobie wsparcia i praktycznej pomocy w radzeniu sobie z codziennymi problemami. Pracują nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości, rozpoznaniem własnych potrzeb i pragnień oraz określeniem planów i celów na przyszłość. Uczestnictwo w grupie wsparcia jest dobrowolne. Obecnie grupa liczy 7 osób z gminy Sośnie i jest otwarta na przyjęcie kolejnych osób potrzebujących pomocy. Warsztaty odbywają się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach. Osobą prowadzącą cykl warsztatowy jest – Banasiewicz Hanna, asystent rodziny GOPS w Sośniach, kurator społeczny SR w Krotoszynie posiadająca wykształcenie pedagogiczne, socjoterapeutyczne i arteterapeutyczne – niezbędne do prowadzenia tego typu zajęć.

(H.B)

2.jpg3.jpg4.jpg