To bardzo ważne, żeby dać młodzieży szansę i alternatywy do spędzania wolnego czasu. W czwartek, o godz. 12.00 w całej Polsce rozbrzmiał Ogólnopolski Głos Profilaktyki, którego głównym przesłaniem jest moda na życie bez uzależnień – życie bez narkotyków, alkoholu, bez przemocy.

Ogólnopolski Głos Profilaktyki jest krajowym zrywem wzmocnienia twórczej profilaktyki realizowanej przez społeczność programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”.

W Zrywie Wolnych Serc zorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji z Ostrowa Wlkp., przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Szkół oraz Posterunkiem Policji w Sośniach w dniu 01 czerwca 2017r. na Stanicy Biały Daniel w Sośniach wzięli udział między innymi grupy PaTPORT z terenu powiatu Ostrowskiego, uczniowie z wychowawcami, zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy.

Z pośród zaproszonych gości przybyli: Wójt Gminy Sośnie: Pan Stanisław Budzik, Sekretarz Gminy Sośnie Pani Justyna Maryniak, Pan Mirosław Ostojak - Przewodniczący Rady Gminy, Pan Adam Harlak – radny, Przewodniczący Komisji Oświaty, Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wlkp.- podinsp. Pan Zbigniew Raczak, Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wlkp. Pani Wanda Palczewska, zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Pan Paweł Błaszczyk, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wlkp. – Pan Andrzej Biliński,- Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp. - brygadier Pan Jacek Wiśniewski, Sekretarz Miasta Ostrowa Wlkp. Pan Andrzej Banasiak, Przedstawiciel Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wlkp., Pan Robert Kaczmarek – ekspert PaT, opiekun grupy PaTPORT Przygodzice oraz opiekunowie wszystkich powiatowych grup PaTPORTOWYCH.
Happening rozpoczął się marszem, w którym uczniowie nieśli wykonane przez siebie plakaty promujące hasła Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki. Śpiewali i nawoływali do życia bez uzależnień i przemocy. Następnie wszyscy wspólnie spotkaliśmy się na Stanicy Biały Daniel w Sośniach, gdzie podczas uroczystego apelu została odczytana odezwa Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki. Następnie młodzież z obecnie istniejących grup PaTPORT zwróciła się do uczestników o wspólne wybijanie rytmu WOLNYCH SERC. Serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Serc pięknych i zdrowych, w trosce o zdrowie fizyczne i społeczne. Serc silnych i pomocnych innym. Serc pokoleń. Serc ludzi, którzy mogą różnić się od siebie, ale potrafią działać wspólnie, by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami i przemocą.

Wydarzenie uświetniły występy dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Sośniach oraz poszczególnych grup PaTPORT, którzy to niejednokrotnie odtańczyli wspólnie BELGIJKĘ. Po happeningu nie zabrakło słodkiego akcentu i pysznej grochówki, jak również przygotowano dla wszystkich uczestników wiele atrakcji między innymi:

- policyjne stoisko profilaktyczne – namiot, alkogogle, znakowanie rowerów, stolik daktyloskopijny,

- prezentacja radiowozów i sprzętu policyjnego,

- prezentacja wozów bojowych i sprzętu Straży Pożarnej,

- DJ – oprawa muzyczna,

- zabawy: szukanie serc,

- pomiar ciśnienia,

- walizka Drag Box,

- sanepid – kącik porad profilaktycznych.

Sponsorzy Ogólnopolskiego Dnia Profilaktyki dnia: 01.06.2017r. w Gminie Sośnie:

- Gmina Sośnie,

- Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Sośniach,

- Centrum Usług Wspólnych w Sośniach,

- Firma Handlowa P. Kołeczko Paweł, Pawłów 38A, 63-435 Sośnie,

- Sklep Spożywczo-Przemysłowy „U Anielki” P. Aniela Wiśniewska ul. Wielkopolska, 63-435 Sośnie,

- Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, ul. Strzelecka1, 63-430 Odolanów,

- ”Cukiernictwo-Catering” P. Tadeusz Cygal, Chojnik 82, 63-435 Sośnie,

- Państwo Zofia i Kordian Dymalscy- SKLEP „ABC” , ul. Łąkowa 1, 63-435 Sośnie,

- Sklep Ogólnospożywczy P. Edyta Jaworska, ul. Wrocławska 27, 56-513 Międzybórz, filia Sośnie ul. Wielkopolska „RABAT”,

- Pani Beata Boratyńska-pedagog Zespołu Szkół w Sośniach, opiekun grupy PaTPORT Sośnie,

- Pani Genowefa Brzezicha: Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowo „Biały Daniel” w Sośniach,

- Pan Buła Zbigniew „ Zakład Cukierniczo-Piekarniczy”, ul. Kępińska 8, 56-500 Syców,

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli zorganizować pierwszy w Gminie Sośnie „ Ogólnopolski Dzień Profilaktyki”, szczególnie podziękowanie składamy Grupie PaTPORT w Sośniach- jesteście Wielcy!

Pragniemy podziękować wszystkim tym, którym los drugiego człowieka nie jest obojętny.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sośniach

dsc_0304.jpgdsc_0307.jpgdsc_0309.jpgdsc_0311.jpgdsc_0318.jpgdsc_0324.jpgdsc_0328.jpgdsc_0329.jpgdsc_0330.jpgdsc_0331.jpgdsc_0333.jpgdsc_0334.jpgdsc_0338.jpgdsc_0339.jpgdsc_0340.jpgdsc_0341.jpgdsc_0342.jpgdsc_0343.jpgdsc_0344.jpgdsc_0345.jpgdsc_0349.jpgdsc_0350.jpgdsc_0351.jpgdsc_0354.jpgdsc_0357.jpgdsc_0359.jpgdsc_0360.jpgdsc_0362.jpgdsc_0366.jpgdsc_0369.jpgdsc_0370.jpgdsc_0372.jpgdsc_0375.jpgdsc_0377.jpgdsc_0378.jpgdsc_0379.jpgdsc_0382.jpgdsc_0385.jpgdsc_0386.jpgdsc_0387.jpgdsc_0388.jpgdsc_0391.jpgdsc_0393.jpgdsc_0394.jpgdsc_0395.jpgdsc_0401.jpgdsc_0406.jpgdsc_0408.jpgdsc_0410.jpgdsc_0411.jpgdsc_0412.jpgdsc_0413.jpgdsc_0414.jpgdsc_0416.jpgdsc_0418.jpgdsc_0419.jpgdsc_0420.jpgdsc_0423.jpgdsc_0428.jpgdsc_0429.jpgdsc_0430.jpgdsc_0431.jpgdsc_0432.jpgdsc_0434.jpgdsc_0435.jpgdsc_0436.jpgdsc_0437.jpgdsc_0438.jpgdsc_0443.jpgdsc_0445.jpgdsc_0446.jpgdsc_0448.jpgdsc_0454.jpgdsc_0457.jpgdsc_0458.jpgdsc_0459.jpgdsc_0460.jpgdsc_0461.jpgdsc_0462.jpgdsc_0464.jpgdsc_0465.jpgdsc_0467.jpgdsc_0468.jpgdsc_0469.jpgdsc_0470.jpgdsc_0471.jpgdsc_0472.jpgdsc_0473.jpgdsc_0475.jpgdsc_0477.jpgdsc_0479.jpgdsc_0480.jpgdsc_0482.jpgdsc_0483.jpgdsc_0487.jpgdsc_0488.jpgdsc_0489.jpgdsc_0490.jpgdsc_0492.jpgdsc_0494.jpgdsc_0495.jpgdsc_0496.jpgdsc_0497.jpgdsc_0500.jpgdsc_0502.jpgdsc_0505.jpgdsc_0509.jpgdsc_0511.jpgdsc_0512.jpg