W niedzielę 30 kwietnia 2017 r. w Sośniach odbyła się uroczystość poświęcenia i nadania imienia samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Sośniach.

Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się na placu przed remizą OSP w Sośniach. Przy zgromadzonych mieszkańcach, gościach zaproszonych i oczywiście druhach, nastąpiło złożenie meldunku gotowości do rozpoczęcia uroczystości z okazji poświęcenia samochodu pożarniczego. Następnie przy  granym  hymnie państwowym została wciągnięta flaga na maszt.

W imieniu Wójta Gminy Sośnie Stanisława Budzika, Komendant Gminny OSP Tadeusz Górecki przywitał zaproszonych gości w osobach: Karoliny Winieckiej w imieniu Senatora RP Łukasza Mikołajczyka, Marty Ziętek w imieniu Posła RP Jarosława Urbaniaka, Krzysztofa Grabowskigo - Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, Piotra Tomankiewicza w imieniu Marzeny Wodzińskiej - Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Pawła Rajskiego – Starosty Ostrowskiego, Andrzeja Leraczyka – Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego, Michała Wilczury oraz Józefa Wajsa – radnych Powiatu Ostrowskiego, Krystyny Wiertelak – Wiceburmistrza Miasta i Gminy Odolanów, Tomasza Chmieleckiego – Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sośnie wraz z radnymi, ks. kanonika Leszka Grodzińskiego - proboszcza Parafii Sośnie, Marka Sobczaka – Dyrektora Oddziału Banku Spółdzielczego w Dobrzycy, Piotra Góreckiego – reprezentującego Piekarnię Familijną Elżbiety i Witolda Kowalczyków, Janusza Bronieckiego – Prezesa firmy ROLKOM, Roberta Barczaka – Kierownika Posterunku Policji w Sośniach, Józefa Gąsiora – Sołtysa Wsi Sośnie, Przemysława Kaźmierczaka – Prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP, Andrzeja Frąszczaka – Wiceprezesa Zarządu Powiatowego OSP RP, Brygadiera Jacka Wiśniewskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Ostrowie Wielkopolskim, Andrzeja Pańczyszyna – Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP RP, Henryka Kwiatkowskiego – Prezesa Honorowego Związku OSP RP, Bernarda Binka – Komendanta Honorowego Związku OSP RP, prezesów jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Sośnie wraz z druhami.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było poświęcenie samochodu strażackiego przez ks. kanonika Leszka Grodzińskiego - proboszcza Parafii w Sośniach oraz przekazanie dh OSP Sośnie kluczyków do nowego samochodu. Przekazania kluczyków dokonał Stanisław Budzik - Wójt Gminy Sośnie. Po tym symbolicznym przekazaniu samochód stał się oficjalnie własnością OSP w Sośniach. Samochód otrzymał imię Tadeusz. W dalszej kolejności nastąpiło przecięcie wstęgi przez: Wójta Gminy Sośnie Stanisława Budzika, Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP dh Krzysztofa Grabowskiego, Komendanta Gminnego OSP dh Tadeusza Góreckiego, Prezesa OSP Sośnie dh Tomasza Chmieleckiego, Naczelnika OSP Sośnie dh Michała Szczepaniaka.

Komendant Gminny OSP Tadeusz Górecki podkreślił, iż otrzymany samochód jest efektem starań wielu osób i instytucji oraz wyraził w imieniu wszystkich druhów OSP Sośnie wdzięczność i serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania przez jednostkę samochodu pożarniczego.

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy został zakupiony w ramach projektu „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii” (KSRG-etap I nr RPWP.04.01.05-30-0015/15-00). Strażacy otrzymali nowoczesny wóz MAN TGM 18.340 4×4, który zabudowano i wyposażono m.in. w zbiorniki na wodę oraz środek pianotwórczy, pompę o wydajności 4500 litrów na minutę przy ciśnieniu 8 bar, działko wodno-pianowe, maszt oświetleniowy oraz linię szybkiego natarcia. Wartość auta to 1 mln 131 tys. złotych, z czego 85% to środki unijne.

Po uroczystym przekazaniu samochodu głos zabrali Wójt Gminy Sośnie Stanisław Budzik i zaproszeni goście. Pogratulowali strażakom nowego nabytku i podziękowali za całokształt pracy, za poświęcenie, zaangażowanie, podkreślając rangę strażaka i doceniając ich wysiłek.

Po części oficjalnej zaproszono wszystkich obecnych do Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowego Biały Daniel na  poczęstunek.

DSC_0185.JPGdsc_0190.jpgdsc_0200.jpgdsc_0207.jpgdsc_0208.jpgdsc_0211.jpgdsc_0212.jpgdsc_0214.jpgdsc_0215.jpgdsc_0216.jpgdsc_0217.jpgdsc_0218.jpgdsc_0219.jpgdsc_0220.jpgdsc_0222.jpgdsc_0223.jpgdsc_0224.jpgdsc_0225.jpgdsc_0226.jpgdsc_0230.jpgdsc_0231.jpgdsc_0235.jpgdsc_0237.jpgdsc_0238.jpgdsc_0241.jpgdsc_0242.jpgdsc_0243.jpgdsc_0246.jpgdsc_0249.jpgdsc_0250.jpgdsc_0252.jpgdsc_0254.jpgdsc_0257.jpgdsc_0260.jpgdsc_0261.jpgdsc_0262.jpgdsc_0263.jpgdsc_0265.jpgdsc_0267.jpgdsc_0268.jpgdsc_0270.jpgdsc_0272.jpgdsc_0274.jpgdsc_0278.jpgdsc_0280.jpgdsc_0285.jpgdsc_0286.jpgdsc_0287.jpgdsc_0288.jpgdsc_0290.jpgdsc_0292.jpgdsc_0293.jpgdsc_0295.jpgdsc_0298.jpgdsc_0300.jpgdsc_0301.jpgdsc_0302.jpgdsc_0304.jpgdsc_0308.jpgdsc_0310.jpgdsc_0312.jpgdsc_0316.jpgdsc_0318.jpgdsc_0319.jpgdsc_0320.jpgdsc_0321.jpgdsc_0323.jpgdsc_0324.jpgdsc_0328.jpgdsc_0330.jpgdsc_0339.jpgdsc_0344.jpgdsc_0348.jpgdsc_0349.jpgdsc_0352.jpgdsc_0357.jpgdsc_0360.jpgdsc_0362.jpgdsc_0365.jpgdsc_0366.jpgdsc_0372.jpgdsc_0374.jpgdsc_0376.jpgdsc_0379.jpgdsc_0381.jpgdsc_0384.jpgdsc_0385.jpgdsc_0386.jpgdsc_0389.jpgdsc_0391.jpgdsc_0392.jpgdsc_0393.jpgdsc_0394.jpgdsc_0396.jpgdsc_0397.jpgdsc_0398.jpgdsc_0401.jpgdsc_0403.jpgdsc_0408.jpgdsc_0409.jpgdsc_0412.jpgdsc_0417.jpgdsc_0420.jpgdsc_0423.jpgdsc_0425.jpgdsc_0427.jpgdsc_0429.jpg