17 marca 2017 r. 45 uczniów szkół podstawowych i 23 uczniów gimnazjów z terenu Gminy Sośnie otrzymało stypendia przyznane przez Wójta Gminy Sośnie w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Sośnie”.

Uroczystego wręczenia listów gratulacyjnych stypendystom i ich rodzicom dokonał Wójt Gminy Stanisław Budzik. Wójt wręczył w sumie 68 stypendiów naukowych. Gospodarzem gali stypendialnej był Zespół Szkół w Pawłowie, który przygotował piękną część artystyczną w wykonaniu dzieci i młodzieży, a uroczystość odbyła się w Sali Wiejskiej w Sośniach.

Wysokość środków finansowych na stypendia ustalana jest corocznie w budżecie gminy. Obecnie nagroda dla uczniów szkół podstawowych wynosi 300 złotych za półrocze, a dla gimnazjalistów 350 złotych. System stypendialny stwarza dodatkowe możliwości zdobywania wiedzy (zakup dodatkowej literatury, udział w konkursach i olimpiadach), uczestnictwo w zajęciach dodatkowych czy kursach. Poszerza również pasje i zainteresowania dzieci i młodzieży oraz motywuje do jeszcze lepszej nauki.

Uroczystość poprowadziła Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sośniach – Arleta Zadka. Bardzo miłym akcentem  uroczystości był wspólny słodki poczęstunek przy kawie, podczas którego uczniowie i rodzice mogli porozmawiać i wymienić się doświadczeniami.

dsc_0001.jpgdsc_0003.jpgdsc_0008.jpgdsc_0009.jpgdsc_0011.jpgdsc_0014.jpgdsc_0017.jpgdsc_0018.jpgdsc_0021.jpgdsc_0023.jpgdsc_0024.jpgdsc_0030.jpgdsc_0031.jpgdsc_0032.jpgdsc_0033.jpgdsc_0034.jpgdsc_0035.jpgdsc_0038.jpgdsc_0039.jpgdsc_0040.jpgdsc_0041.jpgdsc_0042.jpgdsc_0048.jpgdsc_0049.jpgdsc_0051.jpgdsc_0052.jpgdsc_0056.jpgdsc_0057.jpgdsc_0059.jpgdsc_0062.jpgdsc_0070.jpgdsc_0071.jpgdsc_0072.jpgdsc_0074.jpgdsc_0075.jpgdsc_0724.jpgdsc_0725.jpgdsc_0726.jpgdsc_0915.jpgdsc_0921.jpgdsc_0923.jpgdsc_0924.jpgdsc_0925.jpgdsc_0927.jpgdsc_0932.jpgdsc_0933.jpgdsc_0934.jpgdsc_0938.jpgdsc_0940.jpgdsc_0942.jpgdsc_0944.jpgdsc_0945.jpgdsc_0947.jpgdsc_0952.jpgdsc_0957.jpgdsc_0958.jpgdsc_0960.jpgdsc_0963.jpgdsc_0968.jpgdsc_0973.jpgdsc_0974.jpgdsc_0976.jpgdsc_0978.jpgdsc_0980.jpgdsc_0981.jpgdsc_0986.jpgdsc_0989.jpgdsc_0991.jpgdsc_0992.jpgphoto.jpgphoto2.jpgphoto3.jpgphoto4.jpgphoto5.jpgphoto6.jpgphoto7.jpgphoto8.jpgphoto9.jpgphoto10.jpgphoto11.jpgphoto12.jpgphoto13.jpgphoto14.jpgphoto15.jpgphoto16.jpgphoto17.jpgphoto18.jpgphoto19.jpgphoto20.jpgphoto21.jpgphoto22.jpgphoto23.jpgphoto24.jpgphoto25.jpgphoto26.jpgphoto27.jpgphoto28.jpgphoto29.jpgphoto30.jpgphoto31.jpgphoto32.jpgphoto33.jpgphoto34.jpgphoto35.jpgphoto36.jpgphoto37.jpgphoto38.jpgphoto39.jpgphoto40.jpgphoto41.jpgphoto42.jpgphoto43.jpgphoto44.jpgphoto45.jpgphoto46.jpgphoto47.jpgphoto48.jpgphoto49.jpgphoto50.jpgphoto51.jpgphoto52.jpgphoto53.jpgphoto54.jpgphoto55.jpgphoto56.jpgphoto57.jpgphoto58.jpgphoto59.jpgphoto60.jpgphoto61.jpgphoto62.jpgphoto63.jpgphoto64.jpgphoto65.jpgphoto66.jpgphoto67.jpgphoto68.jpgphoto69.jpgphoto70.jpgphoto71.jpgphoto72.jpgphoto73.jpgphoto74.jpgphoto75.jpgphoto76.jpgphoto77.jpgphoto78.jpgphoto79.jpgphoto80.jpgphoto81.jpgphoto82.jpgphoto83.jpgphoto84.jpgphoto85.jpg