Czym jest PaT? - PaT to skrót ogólnopolskiego programu edukacyjno - profilaktycznego Komendy Głównej Policji, realizowanego od 2006r. Ideą PaT-u zainteresowaliśmy się 1 czerwca 2016r.w Odolanowie, kiedy zostaliśmy zaproszeni do grona sympatyków PaT i czynnie uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki. Tam poczuliśmy „ducha” PaT-ui podjęliśmy starania, aby utworzyć w naszym Gimnazjum PaTPORT.

Co to jest PaTPORT? - PaTPORT to najprostsze rozwiązanie organizacyjne dla tych osób, które chcą się aktywnie włączyć w działalność profilaktyczną. PaTPORT funkcjonuje w oparciu o działania metodą twórczej profilaktyki rówieśniczej. Zapaliliśmy się do tego pomysłu i chcieliśmy, aby taka forma aktywności zaistniaław naszej szkole. Pierwsze spotkanie organizacyjno - informacyjne odbyło się 27.10.2016r.,w czasie którego Specjalista Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp. nadkomisarz Krzysztof Kula przekazał nam podstawowe informacjeo funkcjonowaniu PaTPORTU.

Już 20.12.2016r. spotkaliśmy się ponownie, aby wyłonić spośród siebie KAPITANA (Sebastian Banaś) i KAPITANAT PaTPORTU (Natalia Piec, Weronika Janas, Arkadiusz Kurowski, Filip Żyto).

PaTPORT w Gimnazjum w Sośniach - powołanie PaTPORTU w naszym gimnazjum nastąpiło 2.03.2017r. podczas uroczystości,w której uczestniczyli: Wójt Gminy Sośnie Stanisław Budzik, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Gminy Sośnie Adam Harlak, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sośniach Arleta Zadka, Kierownik GOPS- u w Sośniach Irena Słodkiewicz, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wlkp. młodszy inspektor Piotr Wilkowski, Komendant Komisariatu Policji w Odolanowie podinspektor Mirosław Józefiak, Specjalista Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp. nadkomisarz Krzysztof Kula, Kierownik Posterunku Policji w Sośniach młodszy aspirant Robert Barczak, Koordynator PaT Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp. sierżant Małgorzata Łusiak, KierownikII Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnychi nieletnich Witold Czubak, Kierownik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Katarzyna Woźniak, przedstawiciel GOPS-u oraz Sądu Rejonowego Hanna Banasiewicz, a także młodzież gimnazjalna. Gospodarzami inauguracji programu PaT były panie Halina Czemiel – Dyrektor Gimnazjum oraz Beata Boratyńska i Alina Młynarczyk opiekujące się PaTPORTEM z ramienia szkoły.

W trakcie uroczystości zaprezentowaliśmy spektakl profilaktyczny pod tytułem „Inny – nie znaczy obcy – kartka z pamiętnika”, który dotyczył wielu problemów współczesnej młodzieży, którego przesłanie miało skłonić widzów do chwili zadumy nad faktem, że dyskryminacje mogą zniszczyć ludzkie życie, że brak akceptacji może doprowadzić do cierpienia i tragedii zarówno ofiary jak i sprawców.

Czekamy teraz na oficjalne ukonstytuowanie się PaTPORTU, mamy nadzieję, że nastąpi to już wkrótce. Nasze głowy są pełne pomysłów. Uczymy się hymnu PaT, tańczymy „belgijkę”. Będzie super!!!

DSC_9884_968x648.JPGDSC_9891_968x648.JPGDSC_9892_968x648.JPGDSC_9905_968x648.JPGDSC_9913_968x648.JPGDSC_9914_968x648.JPGDSC_9916_968x648.JPGDSC_9918_968x648.JPGDSC_9919_968x648.JPGDSC_9921_968x648.JPGDSC_9922_968x648.JPGDSC_9923_968x648.JPGDSC_9924_968x648.JPGDSC_9925_968x648.JPGDSC_9926_968x648.JPGDSC_9928_968x648.JPGDSC_9929_968x648.JPGDSC_9930_968x648.JPGDSC_9936_968x648.JPGDSC_9938_968x648.JPGDSC_9950_968x648.JPGDSC_9956_968x648.JPG