Początek Nowego Roku to dobry moment na podsumowanie roku minionego. Zakończył się kolejny rok pracy Wójta Gminy Sośnie, Rady Gminy i Urzędu Gminy. „Uważam, że rok 2016 dla wszystkich był bardzo pracowitym czasem, w którym wszyscy musieli wykazać się ogromnym zaangażowaniem, aby zaplanowane zadania były możliwe do wykonania.

Udało się rozwiązać wiele problemów trudnych i tych mniejszych, ale również poczynić nowe inwestycje i odnieść wiele sukcesów. Dzięki racjonalnemu wydatkowaniu, udziałowi środków zewnętrznych oraz wkładowi własnemu udało się wykonać, bez zadłużenia gminy, inwestycje za ok. 4 mln złotych” – powiedział Wójt Gminy Sośnie, Stanisław Budzik.

Wśród najważniejszych inwestycji można wymienić:
     - remont szkoły podstawowej oraz przedszkola w Zespole Szkół w Sośniach. „Szkoła na zewnątrz wygląda dobrze, ale w środku pozostawało wiele do życzenia, dlatego zdecydowano się na jej remont” - powiedział Wójt Gminy Sośnie, Stanisław Budzik. Remont szkoły obejmował głównie malowanie ścian i sufitów w klasach oraz korytarza. Odnowione zostały także podłogi oraz łazienki i dodano nowoczesne oświetlenie. Korytarz, poza nowoczesnymi świetlikami dachowymi, zyskał ładny i delikatny deseń poprzez nałożenie tynku żywicznego. Sale po remoncie nabrały nowego blasku. W związku z podwyższeniem wymogów sanitarnych, przeciwpożarowych i kominiarskich obecne budynki przedszkola nie spełniały surowych warunków, dlatego zdecydowano o przeniesieniu Oddziału Przedszkolnego do budynku Zespołu Szkół w Sośniach. Wymagało to przeprowadzenia dużej i trudnej inwestycji, ponieważ do końca roku czasu pozostało niewiele. Remont szkoły podstawowej oraz utworzenie przedszkola w Zespole Szkół w Sośniach rozpoczął się w połowie lipca  2016 r. Pomieszczenia przedszkolne będą służyć maluchom, więc zostały wyremontowane od podstaw. Sale zostały wyposażane w nowe meble, zabawki, niezbędny sprzęt oraz wiele innych pomocy dydaktycznych służących rozwojowi dzieci. Cały koszt inwestycji zamknął się w kwocie ok. 2 milionów zł, które pochodziły z budżetu gminy i jest to jedna z największych inwestycji w roku 2016.
     - budowę nowego placu zabaw w Sośniach za kwotę ponad 82 tysięcy zł, z czego 30 tys. zł pozyskano z dotacji Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Pięknieje wielkopolska wieś”. W ramach projektu zamontowano zestaw zabawowy, huśtawki, bujaki, ławki, kosze, tablice edukacyjne, a całość ogrodzono. Plac zabaw jest ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców,
     - szereg przebudowanych dróg w gminie w ramach pozyskanych środków zewnętrznych oraz dzięki wkładowi własnemu (przebudowa ulicy Okrężnej w Sośniach, ulicy Kwiatowej oraz 150 metrów ul. Leśnej w Cieszynie, drogi gminnej w Dobrzecu, drogi gminnej w Chojniku, drogi gminnej w Kocinie, drogi gminnej w Granowcu - ul. Krzyżna oraz drogi gminnej w Kałkowskiem). W ramach współpracy z powiatem ostrowskim z udziałem środków własnych wyremontowano drogi powiatowe w Bogdaju, Pawłowie oraz Kałkowskiem. W sumie przebudowano ponad 4 km dróg gminnych za kwotę przekraczającą milion zł, a 200 000 zł przekazano powiatowi jako wkład w remont dróg powiatowych - powiat ostrowski wyremontował w naszej gminie ok. 4 km dróg powiatowych. W ramach inwestycji drogowych wykonano ok. 30 dokumentacji drogowych na najbliższe lata,
      - wsparcie zakupu samochodu policyjnego Skoda Yeti. Był to wyraz dbałości władz gminy o bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Wójt oraz Radni Gminy Sośnie zdecydowali o dofinansowaniu zakupu pojazdu w wysokości 42 500 złotych,
     - pozyskanie środków zewnętrznych na zakup nowego samochodu bojowego dla OSP Sośnie za kwotę ponad milion złotych. Wydatek po stronie gminy dzięki dofinansowaniu to 410 tys. zł,
     - wiele mniejszych inwestycji, zakupów czy remontów, między innymi remont sali wiejskiej w Kocinie, naprawy przepustów, wymiana części kanalizacji w Cieszynie, nawierzchni dróg i ulic, modernizacja gminnej przepompowni ścieków, renowacja studni w Dobrzecu, remont sieci wodociągowej i budowa  chodników w Granowcu.
    W 2016 roku w Gminie Sośnie zwrócono szczególną uwagę na potrzeby mieszkańców w zakresie kultury, sportu  i rekreacji. Z ważniejszych inicjatyw należy wymienić:
    - po raz pierwszy uchwalono stypendia naukowe, artystyczne i sportowe przeznaczone dla uczniów szkół z terenu gminy posiadających szczególne osiągnięcia w określonej dziedzinie,
    - w ramach zabawy dla mieszkańców i promocji gminy zorganizowano „Dzień Gminy Sośnie”, a dziękując rolnikom za ich całoroczną ciężką pracę i za tegoroczne plony - „Dożynki Gminne”,
     - Gmina Sośnie  w ramach Dni Karpia zorganizowała po raz pierwszy „kolację rybną”, która zapewne wpisze się w kalendarz naszych imprez,
     - wspomaganie funkcjonowania grup i stowarzyszeń poprzez ogłaszanie konkursów na realizację zadań publicznych. Duże uznanie należy się mieszkańcom gminy, strażakom ochotnikom, stowarzyszeniom, wszystkim inicjatorom, dzięki którym odbyły się imprezy kulturalne, sportowe. Bez tych osób na pewno nie udałoby się tych wszystkich rzeczy dokonać. Ludzie potrzebują się spotykać, bawić, rozwijać swoje pasje, życie kulturalne, dlatego warto również inwestować w takie formy działalności.  
    W 2017 roku Gmina Sośnie będzie starała się pozyskiwać środki zewnętrzne. Oczywiście będą też inwestowane środki własne. Gmina jest w bardzo dobrej kondycji finansowej, co ukazuje jej włodarzy w dobrym świetle. Na tle powiatu, jak i kraju, jesteśmy taką perełką wśród gmin, z których większość jest zadłużona. Brak jakichkolwiek zobowiązań (kredytów) pokazuje, że środki są tutaj wydawane z należytą dbałością, a głosowanie na ostatniej, XXXIII Sesji Rady Gminy nad budżetem na rok 2017 przy jednogłośnym poparciu przez wszystkich radnych, tylko umacnia pozycję wójta jako bardzo dobrego włodarza.
    „Jako Wójt Gminy uważam, że rok 2016 w Gminie Sośnie był rokiem bardzo pracowitym, a wszystkie działania ukierunkowane były na dobro gminy i mieszkańców. Jest jeszcze wiele do zrealizowania, potrzeby mieszkańców są ogromne. Nie ma możliwości, aby wszystko wykonać w jeden rok, ale cały czas realizujemy inwestycje na miarę naszego budżetu. Rok 2017 dla samorządów nie będzie łatwy, czkają nas poważne zmiany w oświacie, które dla wielu mogą być trudne. Patrząc jednak w przyszłość, dostrzegam wiele dobrych zmian, które na pewno wpłyną na poprawę życia naszych mieszkańców. Dziękuję Radzie Gminy Sośnie na czele z Panem Mirosławem Ostojakiem – Przewodniczącym Rady Gminy, pracownikom samorządowym, sołtysom wsi i wszystkim tym, dla których dobro gminy jest na pierwszym miejscu. Za okazaną pomoc i wsparcie składam serdeczne wyrazy podziękowania i życzę samych sukcesów w życiu osobistym oraz wszelkiej pomyślności” – powiedział Wójt Gminy Sośnie, Stanisław Budzik.