Gmina Sośnie uruchomiła na swoim terenie rządowy program „Rodzina 500+”. Dzięki niemu rodzice lub opiekunowie mają otrzymywać miesięcznie po 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko (do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat). Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Taka forma wsparcia ma pomóc częściowo pokryć wydatki związane z wychowaniem dzieci. Program został wprowadzony w życie od pierwszego kwietnia. Gmina Sośnie od tego dnia ruszyła z przyjmowaniem wniosków. W naszej gminie jak w większości programem „Rodzina 500 plus” zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach i to tam należy kierować się od kwietnia po wniosek, szukać informacji, które są i będą również dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Sośnie.

Przypominamy, że aby otrzymać od miesiąca kwietnia świadczenie w ramach programu RODZINA 500+, wnioski należy złożyć w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca włącznie. Dla usprawnienia składania wniosków zaplanowaliśmy uruchomienie w gminie kilka punktów, gdzie będzie można pobrać wniosek i go wypełnić - tłumaczy kierownik GOPS pani Irena Słodkiewicz. Będą to m.in. świetlice wiejskie w poszczególnych wsiach gdzie, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej będą dyżurowali zgodnie z załączonym harmonogramem dostępnym poniżej lub na stronie Urzędu Gminy Sośnie. Poza tym wniosek będzie można złożyć także przez internet. Ponadto w miesiącu kwietniu, w poniedziałki tj. 4, 11, 18 i 25 kwietnia czas pracy GOPS zostanie wydłużony do godziny 18.00. – Takie świadczenie jest bardzo oczekiwane, ale realizacja samego programu przebiega spokojnie. Przewiduje się, że w Gminie Sośnie taka pomoc przysługuje ok. 800 dzieciom - dodaje pani kierownik Irena Słodkiewicz.

HARMONOGRAM ODBIORU WNIOSKÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH

Dzień Godzina Miejsce
4 kwietnia w godzinach od 8.30 do 14.30 Cieszyn i Dobrzec - sala wiejska
5 kwietnia w godzinach od 9.00 do 13.00 Konradów - sala wiejska
6 kwietnia w godzinach od 8.30 do 14.30 Granowiec - sala wiejska
7 kwietnia w godzinach od 8.30 do 14.30 Sośnie, Mariak i Kocina - Sala Wiejska w Sośniach
8 kwietnia w godzinach od 9.00 do 13.00 Janisławice - sala wiejska
11 kwietnia w godzinach od 9.00 do 13.00 Pawłów - sala wiejska
12 kwietnia w godzinach od 9.00 do 13.00 Chojnik - sala wiejska
13 kwietnia w godzinach od 9.00 do 13.00 Kałkowskie - sala wiejska
14 kwietnia w godzinach od 9.00 do 12.00 Kuźnica Kącka i Kąty Śląskie - Sala Wiejska w Kątach Śląskich
15 kwietnia w godzinach od 9.00 do 14.00 Bogdaj i Młynik - Sala Wiejska w Bogdaju
18 kwietnia w godzinach od 9.00 do 13.00 Szklarka Śląska - sala wiejska
19 kwietnia w godzinach od 9.00 do 12.00 Możdżanów - sala wiejska