4 marca 2016 roku, w Sali Wiejskiej w Sośniach, odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Sośnie. Samorządowy projekt ma na celu motywować uzdolnionych młodych ludzi z gimnazjów i szkół podstawowych. W tym półroczu za najlepsze wyniki w nauce stypendia odebrało 50 uczniów.

Zdaniem Wójta Gminy Sośnie Pana Stanisława Budzika, nagroda ma być impulsem oraz wsparciem dla osobowości i uczniowskiej ambicji.

Gospodarzem gali stypendialnej był Zespół Szkół w Sośniach. Tutaj też trafiła największa ilość motywacji. Otrzymali je prymusi z wzorowym zachowaniem i średnią ocen, co najmniej 4,8. Wysokość środków finansowych na stypendia ustalana jest corocznie w budżecie gminy. Obecna nagroda za półrocze dla uczniów szkół podstawowych wyniosła 300 złotych, a dla gimnazjalistów 350 złotych.
Każda z edycji gali stypendialnej odbywać się będzie w innej szkole, a stypendia przyznawane są raz na pół roku.

Uroczystość poprowadziła Pani Dyrektor Biura Obsługi, Oświaty Kultury i Sportu w Sośniach – Arleta Orłowska. Stypendia wręczył Wójt Gminy Sośnie – Stanisław Budzik. Ceremonię wręczenia stypendium uświetniły występy młodzieży z Zespołu Szkół w Sośniach.

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sośniach (Zespół Szkół w Sośniach)

Sebastian Rospęk

Adrian Drapiewski

Magdalena Kozyra

Julia Kraska

Marika Stąśko

Alicja Borkowska

Weronika Koziarska

Przemysław Maląg

Zuzanna Czub

Oliwia Chilińska

Zofia Ziętek

 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju

Hubert Banaś

Karolina Majchrzak

Anna Franz

Klaudia Dziabas

 

Szkoła Podstawowa w Cieszynie (Zespół Szkół w Cieszynie)

Mirosława Lisiak

Miłosz Wawrzynowicz

Julia Antoniak

Hanna Gonera

Weronika Włodarczyk

Aleksandra Rembiok

Oliwia Czulińska

Monika Hofman

Martyna Nowak

 

Szkoła Podstawowa w Granowcu (Zespół Szkół Granowcu)

Hubert Grycman

Maksymilian Szydełko

Wiktoria Kurowska

Mikołaj Grycman

Maria Chmielecka

 

Szkoła Podstawowa w Pawłowie (Zespół Szkół w Pawłowie)

Aleksandra Durska

Monika Pacyna

Daria Piec

Zuzanna Kędzierska

 

Gimnazjum w Granowcu (Zespół Szkół w Granowcu)

Mikołaj Gąbka

Mikołaj Chmielecki

 

Gimnazjum w Sośniach (Zespół Szkół w Sośniach)

Aleksandra Fibig

Miłosz Andrzejczak

Milena Bąkowska

Dagmara Witkowska

Agata Orłowska

Nikola Bielecka

Aleksandra Matysek

Aleksandra Mróz

Zofia Sobieraj

Julia Sobczak

Jacek Ziętek

Wiktoria Muller

Anna Andrzejczak

Julia Ługowska

Weronika Borowczyk

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg14.jpg15.jpg16.jpg18.jpg19.jpg20.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpgdsc_0002.jpgdsc_0005.jpgdsc_0008.jpgdsc_0013.jpgdsc_0014.jpgdsc_0015.jpgdsc_0016.jpgdsc_0017.jpgdsc_0018.jpgdsc_0019.jpgdsc_0020.jpgdsc_0021.jpgdsc_0023.jpgdsc_0024.jpgdsc_0025.jpgdsc_0026.jpgdsc_0027.jpgdsc_0028.jpgdsc_0029.jpgdsc_0030.jpgdsc_0031.jpgdsc_0032.jpgdsc_0033.jpgdsc_0034.jpgdsc_0035.jpgdsc_0036.jpgdsc_0036_2.jpgdsc_0037.jpgdsc_0039.jpgdsc_0041.jpgdsc_0042.jpgdsc_0043.jpgdsc_0046.jpgdsc_0047.jpgdsc_0048.jpgdsc_0049.jpgdsc_0050.jpgdsc_0052.jpgdsc_0054.jpgdsc_0055.jpgdsc_0062.jpgdsc_0062_2.jpgdsc_0063.jpgdsc_0067.jpgdsc_0068.jpgdsc_0068_2.jpgdsc_0069.jpgdsc_0069_2.jpgdsc_0071.jpgdsc_0073.jpgdsc_0074.jpgdsc_0074_2.jpgdsc_0075.jpgdsc_0076.jpgdsc_0077.jpgdsc_0083.jpgdsc_0084.jpgdsc_0086.jpgdsc_0087.jpgdsc_0088.jpgdsc_0089.jpgdsc_0091.jpgdsc_0094.jpgdsc_0095.jpgdsc_0096.jpgdsc_0098.jpgdsc_0100.jpgdsc_0101.jpgdsc_0102.jpgdsc_0103.jpgdsc_0104.jpgdsc_0105.jpgdsc_0108.jpgdsc_0109.jpgdsc_0110.jpgdsc_0112.jpgdsc_0113.jpgdsc_0114.jpgdsc_0120.jpgdsc_0121.jpgdsc_0122.jpgdsc_0123.jpgdsc_0124.jpgdsc_0125.jpgdsc_0126.jpgdsc_0127.jpgdsc_0128.jpgdsc_0129.jpgdsc_0130.jpgdsc_0132.jpgdsc_0133.jpgdsc_0134.jpgdsc_0135.jpgdsc_0136.jpgdsc_0137.jpgdsc_0138.jpgdsc_0139.jpgdsc_0144.jpgdsc_0145.jpgdsc_0146.jpgdsc_0147.jpgdsc_0148.jpgdsc_0149.jpgdsc_0150.jpgdsc_0151.jpgdsc_0153.jpgdsc_0154.jpgdsc_0154_2.jpgdsc_0155.jpgdsc_0155_2.jpgdsc_0160.jpgdsc_0161.jpgdsc_0162.jpgdsc_0163.jpgdsc_0164.jpgdsc_0165.jpgdsc_0166.jpgdsc_0167.jpgdsc_0168.jpgdsc_0169.jpgdsc_0170.jpgdsc_0171.jpgdsc_0172.jpgdsc_0173.jpgdsc_0174.jpgdsc_0175.jpgdsc_0176.jpgdsc_0177.jpgdsc_0178.jpgdsc_0179.jpgdsc_0180.jpgdsc_0180_2.jpgdsc_0181.jpgdsc_0182.jpgdsc_0183.jpgdsc_0183_2.jpgdsc_0184.jpgdsc_0185.jpgdsc_0186.jpgdsc_0187.jpgdsc_0188.jpgdsc_0189.jpgdsc_0190.jpgdsc_0191.jpgdsc_0192.jpgdsc_0193.jpgdsc_0194.jpgdsc_0195.jpgdsc_0196.jpgdsc_0197.jpgdsc_0198.jpgdsc_0199.jpgdsc_0200.jpgdsc_0206.jpgdsc_0207.jpgdsc_0208.jpgdsc_0210.jpgdsc_0211.jpgdsc_0213.jpgdsc_0214.jpgdsc_0215.jpgdsc_0216.jpgdsc_0218.jpgdsc_0221.jpgdsc_0227.jpgdsc_0234.jpgdsc_0235.jpgdsc_0236.jpgdsc_0240.jpgdsc_0241.jpgdsc_0244.jpgdsc_0249.jpgdsc_0251.jpgdsc_0253.jpg