Klub „Senior+” w Sośniach powstał w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Klub Senior+ znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach. Ośrodek wsparcia funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach.

W uroczystości otwarcia Klubu udział wzięli licznie zgromadzeni seniorzy oraz zaproszeni goście: Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marlena Maląg, Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu, Pełnomocnika Rządu Pan Jan Dziedziczak, Poseł na Sejm RP Pan Tomasz Ławniczak, przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego Pan Łukasz Krysztofiak - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego Pan Roman Pacholczyk, proboszcz parafii w Sośniach - ksiądz kanonik Leszek Grodziński, Przewodniczący Rady Gminy Sośnie Pan Mirosław Ostojak, Radni Gminy Sośnie, kierownictwo Urzędu Gminy Sośnie, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi oraz wykonawcy inwestycji.

Uroczystego otwarcia dokonali: Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marlena Maląg, Posłowie RP oraz Wójt Gminy Sośnie, zaś ks. kanonik Leszek Grodziński dokonał poświęcenia obiektu

Klub powstał z myślą o osobach, które ukończyły sześćdziesiąt lat i chciałyby aktywnie spędzać czas, dowiedzieć się czegoś nowego lub poszerzyć swoje zainteresowania. Jego działanie ma na celu promocję zdrowego i aktywnego stylu życia wśród seniorów. Klub Senior+” w Sośniach będzie aktywizował środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego. W tym celu działania ukierunkowane będą na  przeprowadzeniu zajęć o charakterze integracyjnym, kulturalnym, sportowym dostosowanym do potrzeb uczestników. Zajęcia prowadzone w ramach klubu nastawione będą na zaspokajanie potrzeb towarzyskich poprzez organizowanie różnego rodzaju uroczystości, spotkań i pogadanek oraz na umożliwienie seniorom udziału w imprezach kulturalnych oraz wycieczkach.

Inwestycja kosztowała w sumie 187 836.00 złotych, z czego 150 tysięcy to dofinansowanie z rządowego programu "Senior+". Placówka posiada:

– pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła, pełniące funkcję sali spotkań,
– pomieszczenie kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowywania i spożycia posiłku,
– łazienkę wyposażoną w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn) i umywalkę,
– wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów i salę ćwiczeń.

Dodatkowo w placówce utworzone zostało miejsce klubowe wyposażone w sprzęt RTV, laptop z dostępem do Internetu, narożnik i sprzęt wspomagający ruch. Pomieszczenia budynku, przeznaczone na utworzenie Klubu są przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dla władz gminy powstanie takiego miejsca jest ważnym punktem życia społecznego mieszkańców bo często dla osób starszych ważna jest chociażby sama możliwość spotkania i rozmowy. Jesteśmy przekonani, że będzie to ciekawe i praktyczne miejsce dla naszych seniorów oraz osób niepełnosprawnych.

opf_0028.jpgopf_0032.jpgopf_0034.jpgopf_0035.jpgopf_0037.jpgopf_0039.jpgopf_0041.jpgopf_0043.jpgopf_0045.jpgopf_0046.jpgopf_0047.jpgopf_0048.jpgopf_0049.jpgopf_0050.jpgopf_0052.jpgopf_0053.jpgopf_0054.jpgopf_0055.jpgopf_0059.jpgopf_0063.jpgopf_0066.jpgopf_0073.jpgopf_0080.jpgopf_0081.jpgopf_0084.jpgopf_0086.jpgopf_0088.jpgopf_0090.jpgopf_0092.jpgopf_0097.jpgopf_0099_1.jpgopf_0106.jpgopf_0109.jpgopf_0110.jpgopf_0113.jpgopf_0117.jpgopf_0119.jpgopf_0121.jpgopf_0122.jpgopf_0123.jpgopf_0131.jpgopf_0133.jpgopf_0137.jpgopf_0138.jpgopf_0141.jpgopf_0143.jpgopf_0146.jpgopf_0150.jpgopf_0152.jpgopf_0153.jpgopf_0155.jpgopf_0161.jpgopf_0164.jpgopf_0167.jpgopf_0170.jpgopf_0175.jpgopf_0178.jpgopf_0181.jpgopf_0184.jpgopf_0186.jpgopf_0187.jpgopf_0190.jpgopf_0195.jpgopf_0196.jpgopf_0198.jpgopf_0204.jpg