photo9W niedzielę 13 września 2020r. na Pólku pod Bralinem odbyło się ogólnopolskie święto wdzięczności dla polskiej wsi. W uroczystościach udział wzięli Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wraz z ministrami. Obecni byli również Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk oraz parlamentarzyści i władze samorządowe z całej Polski.

Uroczystą mszę św. odprawił i homilię wygłosił Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański w asyście Biskupa pomocniczego Łukasza Buzuna z Diecezji Kaliskiej oraz księdza Kanonika kustosza Sanktuarium Maryjnego na Pólku – ks. Romana Krzyżaniaka.

Po mszy św. Premier RP wraz z przedstawicielami rządu, władz wojewódzkich, samorządu przeszli w asyście Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP z Czajkowa wśród zebranych licznie gości barwnym korowodem. 

Gminę Sośnie reprezentowała delegacja władz samorządowych, radnych, sołtysów oraz mieszkańcy gminy.

photo.jpgphoto2.jpgphoto3.jpgphoto4.jpgphoto5.jpgphoto6.jpgphoto7.jpgphoto8.jpgphoto9.jpgphoto10.jpgphoto11.jpgphoto12.jpg