W niedzielę 6 września 2015 roku już po raz drugi w gminie Sośnie odbył się Rajd Hajstra. W tegorocznej „Hajstrze” wzięło udział aż 160 osób (dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy), których nie odstraszyła wietrzna i pochmurna pogoda. Najlepsi w poszczególnych kategoriach tras i grupach wiekowych otrzymali nagrody i upominki, a wszystkim uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy.

Pomysłodawcy rajdu „Stowarzyszenie Przyjazne Otoczenie” oraz „Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miejscowości Chojnik i Kuźnica Kącka” przygotowali cztery trasy: dwie rowerowe (27 km i 10 km - łącznie udział wzięło 129 osób) oraz biegu przełajowego (7,5 km - 19 osób) i nordic walking (6 km - 12 osób). Start poszczególnych grup odbył się w godzinach 10:00-10:30. Wyruszono ze Stanicy Harcerskiej „Biały Daniel” w Mojej Woli.

Przebieg tras przygotowano we współpracy z Nadleśnictwem Antonin, Gminą Sośnie, Szkołą Podstawową w Cieszynie oraz Sołectwem Janisławice. Opracowano również quizy, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych o tematyce przyrodniczo-leśnej oraz dotyczącej historii regionu.

Na wszystkich uczestników rajdu na mecie czekały gorące napoje, grochówka i poczęstunek. Nad bezpieczeństwem rajdu czuwali funkcjonariusze Komisariatu Policji w Sośniach oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie i Sośniach.

iirajdhajstrawlasachrychtalskich1.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich2.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich3.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich4.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich5.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich6.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich7.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich8.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich9.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich10.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich11.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich12.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich13.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich14.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich15.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich16.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich17.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich18.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich19.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich20.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich21.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich22.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich23.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich24.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich25.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich26.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich27.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich28.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich29.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich30.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich31.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich32.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich33.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich34.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich35.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich36.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich37.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich38.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich39.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich40.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich41.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich42.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich43.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich44.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich45.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich46.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich47.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich48.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich49.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich50.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich51.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich52.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich53.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich54.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich55.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich56.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich57.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich58.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich59.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich60.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich61.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich62.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich63.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich64.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich65.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich66.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich67.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich68.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich69.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich70.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich71.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich72.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich73.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich74.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich75.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich76.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich77.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich78.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich79.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich80.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich81.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich82.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich83.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich84.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich85.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich86.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich87.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich88.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich89.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich90.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich91.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich92.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich93.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich94.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich95.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich96.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich97.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich98.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich99.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich100.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich101.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich102.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich103.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich104.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich105.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich106.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich107.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich108.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich109.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich110.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich111.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich112.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich113.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich114.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich115.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich116.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich117.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich118.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich119.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich120.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich121.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich122.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich123.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich124.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich125.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich126.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich127.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich128.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich129.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich130.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich131.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich132.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich133.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich134.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich135.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich136.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich137.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich138.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich139.jpgiirajdhajstrawlasachrychtalskich621.jpg