Zakończył się remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Sośnie na ulicy Dębowej wraz z budową chodnika. Od wielu lat mieszkańcy zabiegali o modernizację tej drogi. Stan nawierzchni przed remontem był już bardzo zły, co zagrażało bezpieczeństwu mieszkańców, szczególnie zimą lub w deszczowe dni.

Inwestycję realizowała Gmina Sośnie. Zakres prac obejmował przebudowę nawierzchni drogi gminnej poprzez wykonanie nowej warstwy ścieralnej na zniszczonej warstwie asfaltu oraz wykonanie chodnika z kostki betonowej.

DSC_0271.JPG