Dnia 18 czerwca 2016 r. przy szkolnym budynku w Pawłowie odbył się Festyn Rodzinny - ,,Igrzyska Szkolne Na Wesoło", zorganizowany przez dyrekcję Zespołu Szkół w Pawłowie. We wspólnej zabawie integracyjnej udział wzięli: młodzież szkolna, rodzice, przedstawiciele samorządu Gminy Sośnie, duchowieństwo, członkowie lokalnych organizacji pozarządowych oraz pedagodzy miejscowej placówki oświatowej.

Zebranych gości powitała pani dyrektor Zespołu Szkół w Pawłowie - Lucyna Hörl, nakreślając w swoim wystąpieniu program wspólnej zabawy. Następnie wymieniła obecnych gości honorowych w osobach:

Stanisław Budzik - Wójt Gminy Sośnie,

Ks. Krzysztof Guziałek - Proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla w Chojniku,

Arleta Orłowska - Dyrektor BOOKiS Sośnie,

Elżbieta Walotka - Radna Gminy Sośnie,

Dorota Florecka - Sołtys wsi Pawłów,

Nauczyciele emerytowani.

Wspólna zabawa obejmowała szereg rozmaitych atrakcji rekreacyjno-sportowych dla dzieci z rodzicami z wieloma nagrodami rzeczowymi i medalami pamiątkowymi oraz pucharami ufundowanymi przez OSP Pawłów dla zwycięskich drużyn.

"Gwoździem" imprezy integracyjnej był turniej piłki nożnej i przeciąganie liny - w obu emocjonujących konkurencjach zwyciężyli najmłodsi uczestnicy festynu rodzinnego.

Dyrektor, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Pawłowie pragną serdecznie podziękować za udział w festynie rodzinnym w Pawłowie.

festynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r1.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r2.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r3.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r4.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r5.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r6.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r7.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r8.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r9.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r10.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r11.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r12.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r13.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r14.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r15.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r16.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r17.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r18.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r19.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r20.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r21.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r22.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r23.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r24.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r25.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r26.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r27.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r28.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r29.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r30.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r31.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r32.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r33.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r34.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r35.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r36.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r37.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r38.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r39.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r40.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r41.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r42.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r43.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r44.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r45.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r46.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r47.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r48.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r49.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r50.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r51.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r52.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r53.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r54.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r55.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r56.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r57.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r58.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r59.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r60.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r61.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r62.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r63.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r64.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r65.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r66.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r67.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r68.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r69.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r70.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r71.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r72.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r73.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r74.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r75.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r76.jpgfestynrodzinnyigrzyskaszkolnezespszkwpawowie2016r77.jpg

Foto: Mirosław Piec