13 lutego 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie. W spotkaniu uczestniczył Komendant Gminny OSP Sośnie - druh Tadeusz Górecki, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP Sośnie - druh Andrzej Pańczyszyn, Wójt Gminy Sośnie - Stanisław Budzik, Radny Gminy Sośnie - Elżbieta Walotka, Sołtys Wsi Pawłów - Dorota Florecka oraz Druhowie OSP Pawłów na czele z Naczelnikiem - Adamem Ługowskim

Charakter zebrania obejmowało przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności OSP Pawłów za miniony rok i wybór nowego Zarządu jednostki.

Dalszą część zebrania poświęcono dyskusją nad bieżącym stanem funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej,  omawiano działalność w roku ubiegłym, jak również poczyniono plany dotyczące roku bieżącego.

Wyszczególniono także konieczność uzupełnienia braków w sprzęcie pożarniczym, wyposażenia umundurowania oraz uczestniczenie w obowiązkowych szkoleniach praktycznych w celu usprawnienia wartości bojowej jednostki.

W wyniku wyborów nowy Zarząd stanowią:

druh Adam Ługowski - Naczelnik

druh Szymon Zamelek - Prezes

druh Andrzej Mrowiński - Wiceprezes

druh Waldemar Walotka - Sekretarz

druh Mariusz Stasiak - Gospodarz

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

druh Dariusz Szczot - Przewodniczący

druh Wojciech Florecki - Sekretarz

druh Jacek Pleciak - Członek Komisji

1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG5.JPG6.JPG7.JPG8.JPG9.JPG10.JPG11.JPG12.JPG14.JPG15.JPG