3 czerwca 2017r. w Możdżanowie odbyło się uroczyste otwarcie ponad kilometrowego odcinka drogi gminnej Możdżanów – Bogdaj. Zadanie zrealizowano z budżetu Gminy Sośnie. Wartość wykonanych robót wyniosła ok. 340 tys. zł. W ramach prac wykonano: przebudowę ponad kilometrowego odcinka drogi o szerokości 4 m, przebudowano i umocniono jeden przepust drogowy, wzmocniono pobocza.

W otwarciu nowej drogi wzięli udział mieszkańcy naszej gminy oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Sośnie Stanisław Budzik, Radny Gminy Sośnie Bronisław Krawiec, ksiądz proboszcz Jacek Klepacz, pracownicy urzędu odpowiedzialni za inwestycję.

Wójt Stanisław Budzik, korzystając z okazji, podziękował, a zarazem nie krył radości, że udało się zrealizować właśnie tę inwestycję - To była inwestycja, na której mi zależało, od kiedy objąłem urząd wójta. Dzisiaj zadanie zostało zakończone. Podkreślił, iż otwierany odcinek drogi łączący Możdżanów z Bogdajem to skrót umożliwiający mieszkańcom Możdżanowa udającym się do miasta znacznie skrócić odległość i czas jazdy, ale też ułatwiający dodarcie służb ratunkowych do wsi. Sołtys Możdżanowa, Anna Radoła, podziękowała Wójtowi, gminnym radnym i wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji. Sami mieszkańcy również cieszyli się z faktu, że po tylu latach doczekali się asfaltu na tej drodze. Była radość, tort, a także szampan, ale to dopiero po uroczystym przecięciu wstęgi oraz poświęceniu.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Wójt Gminy Sośnie Stanisław Budzik, sołtys Anna Radoła oraz Anna Wojciechowsa-Girus, insp. ds. zamówień publicznych i mieszkanka Możdżanowa. Następnie ksiądz proboszcz parafii Bogdaj, Jacek Klepacz, poświęcił oddaną do użytku drogę. Na tym jednak uroczystość się nie zakończyła. Sołtys zaprosiła wszystkich gości i mieszkańców do sali wiejskiej, gdzie wszyscy wspólnie nadal radowali się z inwestycji.

dsc_0521.jpgdsc_0522.jpgdsc_0524.jpgdsc_0527.jpgdsc_0528.jpgdsc_0531.jpgdsc_0533.jpgdsc_0538.jpgdsc_0540.jpgdsc_0541.jpgdsc_0542.jpgdsc_0544.jpgdsc_0545.jpgdsc_0548.jpgdsc_0550.jpgdsc_0552.jpgdsc_0554.jpgdsc_0555.jpgdsc_0557.jpgdsc_0562.jpgdsc_0564.jpgdsc_0565.jpgdsc_0568.jpgdsc_0570.jpgdsc_0571.jpgdsc_0573.jpgdsc_0577.jpgdsc_0579.jpgdsc_0582.jpgdsc_0587.jpgdsc_0588.jpg