Mieszkańcy wsi Możdżanów już niebawem będą mogli korzystać z nowej, utwardzonej drogi łączącej ich z Bogdajem. W dniu 1 marca odbył się przetarg na przebudowę drogi Możdżanów-Bogdaj.

Droga zostanie przebudowana na długości 1055, 62 metrów o szerokości 4 metry. Koszt inwestycji wyniesie 337 912, 37 zł brutto. Najkorzystniejszą ofertę realizacji zadania złożyła Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Przygodzicach z siedzibą w Czarnymlesie. Zgodnie z zapisem dokumentacji przetargowej droga ma zostać wybudowana do 15 maja 2017 r.

Przebudowa obejmie: wykonanie warstwy odziarniającej, wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie warstwy z betonu asfaltowego oraz wykonanie poboczy utwardzonych materiałem kamiennym po 0,5m (obustronnie).

DSC_0647.JPGDSC_0649.JPGDSC_0650.JPGDSC_0651.JPGDSC_0652.JPGDSC_0653.JPGDSC_0654.JPGDSC_0656.JPGDSC_0657.JPGDSC_0659.JPG