Droga o fatalnej nawierzchni, istniała od pamiętnych lat. W tym roku władze samorządowe gminy Sośnie zdecydowały się na przebudowę nawierzchni drogi. Przedmiotem inwestycji była przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Możdżanów (dz. nr 265/1 i 265/2) poprzez zmianę nawierzchni jezdni z tłuczniowej na nawierzchnię bitumiczną, a także wykonanie uzupełnienia ubytków w zniszczonej nawierzchni asfaltowej, oczyszczenie mechaniczne, skropienie asfaltem i wykonanie nowej warstwy ścieralnej na istniejącym asfalcie.

Droga ma obecnie szerokość 4,00 i 3,00 m, w zależności od możliwości technicznej drogii. Cała inwestycja kosztowała prawie 140 tys. zł. Droga na pewno ułatwi życie mieszkańcom wsi Możdżanów, ale nie tylko, bo wszystkim tym, którzy z niej będą korzystać.

IMG_20200622_172902.jpgIMG_20200622_173021.jpg