We wrześniu 2017 r. zmarł sołtys wsi Kałkowskie Kazimierz Krzyżaniak. Był osobą zaangażowaną w sprawy sołectwa i jego mieszkańców. Na zawsze pozostanie w pamięci mieszkańców i bliskich jako życzliwy i aktywny człowiek.

We wtorek, 14 listopada, odbyły się wybory nowego sołtysa. W zebraniu wiejskim wzięło udział 77 mieszkańców ze 167 uprawnionych do głosowania. Zebranie zostało zwołane zgodnie ze statutem wsi Kalkowskie przez Wójta Gminy Sośnie. Mieszkańcy zgłosili 5 kandydatur na sołtysa, ale tylko dwie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie:

- Krzysztof Budziński,

- Stefania Wasek.

W tajnych bezpośrednich wyborach sołtysa sołectwa Kałkowskie oddano 77 ważnych głosów. Na Krzysztofa Budzińskiego oddano 43 głosy, a na Stefanię Wasek - 34. Tym samym sołtysem sołectwa Kałkowskie wybrany został pan Krzysztof Budziński.

Po wyborze sołtysa wsi koniecznością było jeszcze przeprowadzenie wyborów uzupełniających do składu Rady Sołeckiej z powodu rezygnacji jednego z członków oraz zmiany z członka na sołtysa.

Ostateczny skład Rady Sołeckiej sołectwa Kałkowskie wygląda następująco:

Sołtys:

Budziński Krzysztof

Rada Sołecka

Kalińska Maria

Waśko Joanna

Jamrozik Hubert

Kraska Kamil

Walczak Stanisław

Wodniczak Piotr