W miejscowości Janisławice na drodze gminnej powstała nowa nawierzchnia asfaltowa. Na ten moment mieszkańcy wsi czekali długie lata, więc nie dziwi nikogo fakt, że radość jest ogromna. Drogę w Janisławicach przebudowano na odcinku ok. 800 m. Przedmiotem zamówienia była przebudowa nawierzchni części drogi gminnej w miejscowości Janisławice zlokalizowanej na działce nr 366 poprzez zmianę nawierzchni jezdni z gruntowo-tłuczniowej na nawierzchnię bitumiczną z tłuczniowymi poboczami.

Konstrukcja nawierzchni jezdni to szerokość 4,0 m oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. Jest to I etap inwestycji a na II część drogi będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane ze środków budżetu gminy oraz przy współudziale środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Koszt całości to 348 603,45 złotych.

DSC_0255.JPGDSC_0256.JPGDSC_0258.JPGDSC_0259.JPGDSC_0260.JPGDSC_0263.JPGDSC_0264.JPGDSC_0265.JPG