Granowiec

Dnia 24 lutego 2019 r. miała miejsce rekonstrukcja historyczna „Bitwy o Granowiec”. Wydarzenie zostało zorganizowane w celu upamiętnienia 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 100-lecia Bitwy o Granowiec.

We wrześniu 2018 r. zakończyła się termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Granowcu, w ramach, którego wykonano termomodernizację oraz rozbudowę budynku o pomieszczenia kotłowni i WC istniejącego budynku świetlicy wiejskiej. W ramach projektu zrealizowano prace ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne.

Dzień 26 maja 2018 roku zapisał się w historii Szkoły Podstawowej w Granowcu jako jeden z najważniejszych. Właśnie tego dnia nastąpiło oficjalne nadanie naszej placówce imienia Orła Białego oraz poświęcenie i przekazanie Sztandaru.

W kwietniu dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę drogi gminnej na ul. Kościelnej w miejscowości Granowiec o nawierzchni gruntowej, na odcinku o długości 200 mb. Zakres robót obejmował wykonanie: prac przygotowawczych, wzmocnienia konstrukcji drogi, położenie masy asfaltowej i wykonanie poboczy.

Mieszkańcy wsi Granowiec już od połowy kwietnia korzystają z nowej, utwardzonej drogi na ul. Leśnej. Droga została przebudowana na długości ok. 200 metrów. Koszt inwestycji wyniósł niespełna 90 tys zł. Najkorzystniejszą ofertę realizacji zadania złożyła firma Iterbud z Kalisza. Zgodnie z umową droga została wybudowana do 15 kwietnia 2018 r.

W październiku zakończyły się prace związane z obudową wiaty na terenie parku rekreacyjno-sportowego w miejscowości Granowiec. W wyniku zrealizowanego projektu dotychczasowa wiata została zabudowana, aby chronić uczestników różnych wydarzeń kulturalnych przed deszczem i wiatrem.

Regionalny Konkurs Wiedzy o Dolinie Baryczy – Znam Dolinę Baryczy odbył się  11 października br. w Kreatywnym Obiekcie Multifunkcyjnym w Miliczu.  Głównym organizatorem konkursu było Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej  „Dolina Baryczy”.  Po zwycięstwie w Gminnym Konkursie Wiedzy o Dolinie Baryczy „Gmina Sośnie w Dolinie Baryczy Moją Małą Ojczyzną”  naszą gminę i Zespół Szkół w Granowcu w regionalnym konkursie w kategori ...

Mieszkańcy Granowca mają już nową nawierzchnię drogi. 12 czerwca br. wspólnie z władzami gminy i zaproszonymi gośćmi uroczyście otworzyli zmodernizowany odcinek jezdni a proboszcz parafii w Granowcu dokonał poświęcenia drogi. W uroczystości wzięli udział: Stanisław Budzik - Wójt Gminy Sośnie, Justyna Maryniak – Sekretarz Gminy Sośnie, Mirosław Ostojak – Przewodniczący Rady Gminy Sośnie, Jan Rafalski i Andrzej Mus - Radni Gminy Sośnie, Ksiądz Kanonik Michał Pacyna, przedstawiciele ...

W kalendarz wydarzeń miejscowości Granowiec na stałe wpisał się festyn rodzinny. Jest on cykliczną imprezą organizowaną przez Zespół Szkół w Granowcu i Radę Sołecką. W tym roku okazją do wspólnego, rodzinnego spotkania był Dzień Matki, Dzień Dziecka oraz zbliżający się Dzień Ojca.

Na początku kwietnia podpisano umowę, a zakończenie prac zaplanowano na koniec maja. Położenie nowej nawierzchni poprzedzi gruntowna przebudowa drogi. Trwające prace budowlane przy przebudowie dróg gminnych, ul. Pocztowej i Wiejskiej w Granowcu, są już na ukończeniu. Wykonawca przygotował grunt i jest na etapie kładzenia kostki brukowej, bo taką nawierzchnię ostatecznie będzie miała droga. Jednym z ostatnich etapów inwestycji, jakie pozostały wykonawcy, jest wykonanie poboczy.