We wrześniu 2018 r. zakończyła się termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Granowcu, w ramach, którego wykonano termomodernizację oraz rozbudowę budynku o pomieszczenia kotłowni i WC istniejącego budynku świetlicy wiejskiej. W ramach projektu zrealizowano prace ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne.

Zagospodarowanie terenu zewnętrznego obejmowało wykonanie nowych i modernizację istniejących przyłączy sanitarnych i elektrycznych, zbiornika bezodpływowego (szamba) oraz instalację separatora tłuszczów. Koszt termomodernizacji całej świetlicy wyniósł ponad 2 mln zł, gdzie 85% stanowiły środki z dofinansowania Unii Europejskiej. 

Cała inwestycja przyczyni się do zmniejszenia nakładów na ogrzewanie oraz zwiększenie oszczędności energii. Termomodernizacja świetlicy ma również przynieść efekt długofalowy, tzw. cel horyzontalny projektu, którym jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i poprawa stanu środowiska naturalnego.

To był pierwszy etap inwestycji, przed nami jeszcze dość trudny II etap, który jest mocno wyczekiwany przez mieszkańców. Jeśli w 2019 roku uda się pozyskać kolejne środki zewnętrzne a jesteśmy dobrych myśli to świetlica w Granowcu w 2020 roku odżyje na nowo.

DSC_0304.JPGŚwietlica w Granowcu.JPG