W październiku zakończyły się prace związane z obudową wiaty na terenie parku rekreacyjno-sportowego w miejscowości Granowiec. W wyniku zrealizowanego projektu dotychczasowa wiata została zabudowana, aby chronić uczestników różnych wydarzeń kulturalnych przed deszczem i wiatrem.

Obudowa wiaty w centrum rekreacyjno-sportowym w Granowcu umożliwia wykorzystywanie tej wiaty organizacją wiejskim z terenu gminy na użytkowanie jej w deszczowe i wietrzne dni. W wiacie można teraz przeprowadzać projekcie video oraz organizować coroczne warsztaty astronomiczne. Zabudowana wiata pozwala również na przeprowadzanie w parku konferencji i szkoleń na świeżym powietrzu. Najważniejsze dla wsi jest jednak możliwość organizowania pod wiatą corocznych festynów, dożynek, dzień matki itp. bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

Obudowa wiaty była możliwa dzięki konkursowi „Pięknieje Wielkopolska Wieś” z programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Środki, jakie otrzymaliśmy od Samorządu Województwa Wielkopolskiego to 30 000 zł, przy dużym zaangażowaniu gminy i mieszkańców wsi. Wkładem własnym mieszkańców sołectwa było uporządkowanie terenu i wiaty po wykonaniu przedsięwzięcia oraz wkład rzeczowy.

Całkowita wartość projektu utworzenia placu zabaw: 50 145,55zł

Dotacja UMWW: 30 000,00 zł

Wkład finansowy Gminy: 20 000,00 zł

Wkład finansowy z Funduszu Sołeckiego: 145,55 zł

Wkład własny mieszkańców: równowartość kwoty 18 311,94 zł

dsc_0315.jpgdsc_0317.jpgdsc_0321.jpgdsc_0323.jpgdsc_0325.jpgdsc_0327.jpgdsc_0331.jpgdsc_0332.jpgdsc_0334.jpgdsc_0335.jpgdsc_0336.jpgdsc_0337.jpgdsc_0338.jpgdsc_0339.jpgdsc_0340.jpgdsc_0341.jpgdsc_0342.jpgdsc_0343.jpgdsc_0344.jpgdsc_0345.jpgdsc_0346.jpgdsc_0347.jpgdsc_0348.jpgtablica.jpg