W dniu 19 marca 2017 roku na Sali Wiejskiej w Granowcu odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Granowiec za rok 2016. Wśród zaproszonych gości byli: reprezentujący Komendę Powiatową PSP w Ostrowie Wielkopolskim Roman Matecki – z-ca Komendanta Powiatowego, Henryk Kwiatkowski - prezes honorowy, Andrzej Pańczyszyn – prezes gminny OSP, Tadeusz Górecki – komendant gminny OSP, Stanisław Budzik - Wójt Gminy Sośnie.

Zebranie otworzyła Prezes OSP Granowiec dh Danuta Szwedziak witając wszystkich przybyłych gości oraz druhów. Następnie nastąpił wybór przewodniczącego zebrania, którym został dh Robert Zydorczak, protokolanta - dh Roberta Zydorczaka oraz komisji uchwał i wniosków. Następnie, zgodnie z przyjętym programem, nastąpiło odczytanie sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowego, sprawozdania komisji rewizyjnej, planu działalności i finansowego na rok 2017. W planach na bieżący rok jest m.in. doposażenie jednostki w nowe mundury i sprzęt. Kolejnym punktem było głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu OSP w Granowcu, które to uzyskał jednogłośnie. Ostatnim punktem zebrania była dyskusja, w której głos zabrali druhowie oraz zaproszeni goście.
W dalszej kolejności, po przegłosowaniu uchwał, przewodnicząca zakończyła część oficjalną zebrania i zaprosiła wszystkich na okolicznościowy poczęstunek.

DSC_0087.JPGDSC_0088.JPGDSC_0090.JPGDSC_0091.JPGDSC_0092.JPGDSC_0094.JPGDSC_0095.JPGDSC_0096.JPGDSC_0098.JPGDSC_0100.JPGDSC_0102.JPGDSC_0103.JPGDSC_0105.JPGDSC_0106.JPG