„Osobowość kształtuje się nie przez piękne słowa,

lecz pracą i własnym wysiłkiem”.

Albert Einstein

Słowa Alberta Einsteina niewątpliwie podkreślają postawę ucznia klasy III z Gimnazjum w Granowcu - Mikołaja Chmieleckiego, który po raz kolejny podjął trud zmagań konkursowych w Wojewódzkim Konkursie Fizycznym.

Etap wojewódzki tego konkursu odbył się 19 lutego w Społecznym Gimnazjum nr 2 w Poznaniu. Przystąpiło do niego 60 uczniów z województwa wielkopolskiego, w tym również Mikołaj. Po raz drugi zdobył on tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego, uzyskując najlepszy wynik – 50/50 punktów możliwych do zdobycia. Tym samym potwierdził, że jest nie tylko utalentowanym uczniem, ale też ambitnym i pracowitym młodym człowiekiem, a fizyka stała się jego prawdziwą pasją.

Jesteśmy dumni z Mikołaja, który tak godnie reprezentuje szkołę.

Szczerze gratulujemy mu ogromnej wiedzy jaką się wykazał

oraz życzymy dalszych sukcesów !