24 kwietnia 2021 roku odbyła się V Pielgrzymka Sołtysów Województwa Wielkopolskiego i Diecezji Kaliskiej. Ze względu na pandemię koronawirusa i ograniczenia pandemiczne, tegoroczna pielgrzymka miała skromny charakter. Nie mogli też wziąć w niej udział wszyscy chętni. Mszę św. w intencji Sołtysów województwa wielkopolskiego i diecezji kaliskiej sprawował ksiądz Biskup Damian Bryl – Ordynariusz Diecezji Kaliskiej.

Tegoroczna Pielgrzymka była szczególna, ponieważ wiązała się z poświęceniem i przekazaniem sztandaru Sołtysom Ziemi Kaliskiej oraz z wręczeniem Odznak Honorowych Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego.

Dzień sołtysa przypada 11 marca natomiast ze względów epidemiologicznych obchody zostały przełożone na 24 kwietnia. Wyjątkowy charakter pracy Sołtysa sprawia, że są najbliżej mieszkańców oraz ważnych dla nich spraw. Sołtysi i sołtyski są pierwszym ogniwem łączącym lokalne społeczności z samorządami. To oni są głosem społeczności wiejskiej i zabiegają o dobry interes wsi.

Podczas uroczystości na placu przed Starostwem Powiatowym w Kaliszu wręczono Odznaki Honorowe „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”, a otrzymali je sołtysi: Grzegorz Adamski, Bartosz Banaszak, Bronisław Kaczmarek, Małgorzata Kleczewska, Arkadiusz Kuświk, Janina Pawełczyk, Jan Rafalski, Elżbieta Skotnik.

Po mszy uczestnicy pielgrzymki przeszli pod pomnik papieża św. Jana Pawła II, gdzie złożone zostały kwiaty i zapalono znicze.

img_20210424_132145.jpgimg_20210424_132155.jpgimg_20210424_133535.jpgimg_20210424_133618.jpgimg_20210424_133741.jpgimg_20210424_133746.jpgimg_20210424_133754.jpgimg_20210424_133833.jpgimg_20210424_135559.jpgimg_20210424_135620.jpg