Milickie Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych (MSDiON) w Miliczu ogłosiło w ramach Wyjątkowych Inicjatyw Edukacyjnych (WIE) w Dolinie Baryczy w roku 2017 przegląd przedstawień dla dzieci przedszkolnych i szkolnych pt. "Przegląd Małych Form Teatralnych - ciekawe miejsca Doliny Baryczy "Cudze chwalicie swego nie znacie". W przeglądzie wzięło również udział Publiczne Przedszkole w Cieszynie, prezentując inscenizację pt. "Dziwna Pomyłka" opracowanej na podstawie legend B. Hałubka "Grabkowe Bajanie z Doliny Baryczy - Żaba Sośnia z Gminy Sośnie".

Organizatorzy za pośrednictwem portalu edukacyjnego zaprosili placówki do umieszczenia występów dzieci na stronie www.edukacja.barycz.pl, w którym do dnia dzisiejszego można obejrzeć zmagania młodych aktorów. Po obejrzeniu 12 inscenizacji w dniach 8 i 9 maja 2017r. w MSPDiON odbyły się obrady Jury w składzie: Joanna Stachowiak - dyrektor do spraw pedagogicznych przedszkola, Anna Dzieciuchowicz - dyrektor do spraw pedagogicznych OR-Wu, Iwona Górnicka- Wiceprezes MSPDiON, Lidia Falęta-Dulińska - dyrektor Magicznego Teatru Muzycznego we Wrocławiu, Lidia Chudak - teatrolog oraz Pani Joanna Monastyrska - teatrolog, członkini Kapituły przyznającej znak jakości "Dolina Baryczy poleca", należącej do Społecznej Rady ds. Edukacji dla Doliny Baryczy". Jury dokonując oceny inscenizacji biorących udział w przeglądzie wyłoniło zwycięzców.
W kategorii: grupy przedszkolne, integracyjne, spośród ośmiu placówek przedszkolnych II MIEJSCE zajęło PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w CIESZYNIE. Dnia 17 maja 2017r. w Milickim Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, w odpowiedzi na zaproszenie laureaci konkursu zaprezentowali swoje umiejętności sceniczne oraz odebrali dyplom wraz z nagrodami. Bardzo cieszymy się z sukcesu Przedszkolaków z Cieszyna, jak również z tego, że mogliśmy się przyczynić do promocji Gminy Sośnie, ciekawego miejsca z Doliny Baryczy.

Anna Jankowiak

IMG_2349.JPGIMG_2416.JPGIMG_2421.JPGIMG_2423.JPGIMG_2432.JPGIMG_2435.JPGIMG_2438.JPGIMG_2440.JPGMilicz-dyplom.jpg