W sobotę 18-go marca o godz. 17:00 w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzecu odbyło się Zebranie Sprawozdawcze OSP w Cieszynie. Zgodnie ze Statutem OSP co roku przeprowadza się zebranie, na którym strażacy podsumowują miniony rok oraz przedstawiają plan działania na kolejny rok.

Prezes OSP Cieszyn otworzył zebranie i przywitał wszystkich przybyłych druhów oraz zaproszonych gości. Dokonano sprawozdania z działań za rok 2016, które przedstawił Naczelnik OSP Cieszyn, następnie odczytano sprawozdanie finansowe i Komisji Rewizyjnej za 2016 rok oraz zaprezentowano plan działalności na rok 2017. Po przedstawieniu planu zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium dla Zarządu OSP.

Ostatnim punktem zebrania była dyskusja, w której głos zabrali druhowie oraz zaproszeni goście. Komendant Gminny OSP przedstawił statystyki zdarzeń w 2016r. oraz poruszono bieżące potrzeby jednostki.

DSC_0078.JPGDSC_0079.JPGDSC_0081.JPGDSC_0082.JPGDSC_0083.JPGDSC_0084.JPG