"Grillujemy nowych ochotników zyskujemy" - pod takim hasłem grupa społeczników działająca przy OSP w Bogdaju realizowała projekt zakładający utworzenie w centrum wsi miejsca, w którym mieszkańcy będą mogli spędzać wspólnie wolny czas. Strażacy wystąpili z wnioskiem i pozyskali fundusze z programu ,,Działaj lokalnie w Dolinie Baryczy”. W okresie od 4 września do 30 listopada przy wsparciu miejscowych wolontariuszy wykonali szereg prac.

A wszystko po to , by pokazać, że razem można więcej. Po wytyczeniu i wyrównaniu terenu utwardzono go kostką pozyskaną od sponsora. Następnie pomalowano nowe stoły i ławeczki oraz dokonano montażu grilla.  I oto nadszedł długo wyczekiwany moment zakończenia projektu! Punktualnie o 14.00 nastąpiło oficjalne otwarcie miejsca. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Andrzej Posiła, Mariola Śródka oraz  Danuta Zielezińska. Pani radna Mariola Śródka  podkreśliła, że dla dobra wsi i jej mieszkańców potrzebna jest współpraca wszystkich podmiotów. Wstęgę trzymały p. Anna Bargenda oraz p. Patrycja Kołeczko-Mielicka, które od samego początku zaangażowały się w projekt i były przy podpisywaniu umowy. Następnie głos zabrał prezes OSP w Bogdaju p. Andrzej Posiła, który zwrócił się w ciepłych słowach do pomysłodawców zadania. Podziękował radnej p. Marioli Śródka za inicjatywę oraz  zajęcie się strona formalną. Pani radna z kolei przybliżyła wszystkim zgromadzonym ideę projektu. Podziękowania skierowano również do osób, które w ramach wolontariatu wykonywały prace w przygotowaniu terenu i montażu sprzętu. Wspólna biesiada przygotowana przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich zakończyła realizacje projektu. Bogdaj leży na terenach Doliny Baryczy chętnie odwiedzanych przez turystów. Miejsce to będzie doskonałe dla rowerzystów i piechurów na złapanie oddechu   i  spożycie  posiłku.
Projekt dofinansowano ze środków Programu ,, Działaj Lokalnie x’’ Polska- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Doliny Barycz i gminę Sośnie,

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg