Drogi czytelniku, jeśli czytasz ten artykuł to znaczy, że uczniowie, dyrektor szkoły, jak i nauczyciele, a także pracownicy Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju, kolejny już raz zdali egzamin z patriotyzmu, z miłości do ojczyzny i szacunku do historii.

Był wtorkowy poranek, 13 czerwca 2017 rok. Szczególny i wyjątkowy dzień. Wielkie święto. Święto Szkoły – Dzień Patrona. Ten dzień rozpoczęliśmy od lekcji historii, na których dzieciaki utrwaliły i poszerzyły wiedzę na temat historii naszej szkoły, przyczyn wybuchu Powstania Wielkopolskiego, poznawali również sylwetki Powstańców, którzy stanęli w obronie wolności naszej „małej ojczyzny”. O godzinie 10:00 wszyscy uczniowie wspólnie z wychowawcami, wyruszyli na pobliski cmentarz parafialny, gdzie przed mogiłami Powstańców zmówili modlitwę i zapalili symboliczny znicz, składając w ten sposób hołd i cześć naszym Patronom i Bohaterom. Po powrocie wszyscy mieli chwilkę wytchnienia, zebrania sił, wykonania ostatnich poprawek. I wybiła godzina 11:00 - czas rozpoczęcia uroczystej akademii z okazji Święta Szkoły, do której uczniowie, nauczyciele, jak i pracownicy szkoły starannie się przygotowywali. Wśród gości, którzy byli razem z nami w tym szczególnie ważnym dniu, był: pan Senator RP Łukasz Mikołajczyk, pani Aneta Wasilewska - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z biura pani Marzeny Wodzińskiej, pani Anna Zarębska - przedstawiciel pani Marleny Maląg - wicewojewody wielkopolskiego, Wójt Gminy Sośnie - pan Stanisław Budzik, sekretarz gminy Sośnie - pani Justyna Maryniak, przewodniczący Rady Gminy pan Mirosław Ostojak, przewodniczący komisji Oświaty pan Adam Harlak, pan prof. Bolesław Andrzejewski, dyrektor Banku Spółdzielczego pan Marek Sobczak, radni gminy Sośnie: pani Mariola Śródka i pan Bronisław Krawiec, prezes Bogdajskiego Stowarzyszenia Oświaty pani Anna Girus, sołtys Szklarki Śląskiej pani Ewelina Brzezicha i sołtys wsi Młynik pan Stanisław Bachmann, przewodnicząca Rady Rodziców pani Justyna Grochowska, poprzedni dyrektor szkoły pani Krystyna Beutel oraz emerytowani nauczyciele pani Teresa Michalewska i pani Anna Greśko oraz pani Helena Karwacka - córka Damazego Maciejewskiego. Swoją obecnością zaszczycili nas również rodzice naszych uczniów oraz osoby, którym bliska sercu  jest historia naszych korzeni i naszej małej ojczyzny – Ziemi Wielkopolskiej. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. Jako pierwsza przemówiła Dyrektor Szkoły – pani Beata Adamczyk, która powitała wszystkich zebranych gości i w kilku słowach przybliżyła autorytety naszej „małej ojczyzny” z akcentem na patrona naszej szkoły – Powstańców Wielkopolskich. Jako, że dzień szczególny, tradycją stało się już, że po raz trzeci Kapituła składająca się z przedstawicieli rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego wybrała osobę, której należy się tytuł ,,Przyjaciela Szkoły. W tym roku „Przyjacielem Szkoły” została wybrana pani Patrycja Kołeczko - Mielicka. Pani dyrektor wyraziła w imieniu wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników naszej szkoły, słowa podziękowania i wdzięczności pani Patrycji, która w sposób szczególny ofiarowała swoją bezinteresowną pomoc i wsparcie, aktywnie działając na rzecz szkoły i uczniów. Następnie pani dyrektor wręczyła pani Patrycji symboliczną statuetkę oraz certyfikat nadania tytułu ”Przyjaciela Szkoły”. Pani Patrycja odbierając statuetkę, serdecznie podziękowała wszystkim za wyróżnienie i obiecała kontynuację współpracy ze szkołą. Następnie głos zabrała ponownie pani dyrektor Beata Adamczyk ogłaszając wyniki szkolnego konkursu plastycznego ”Pocztówka upamiętniająca Powstanie Wielkopolskie”. Wręczyła zwycięzcom i wyróżnionym uczniom dyplomy i upominki. Miejsce I zajęła praca zbiorowa Huberta, Kornela i Tomasza Banaś (należy podkreślić, iż zwycięska pocztówka została powielona w wielu egzemplarzach, stając się tego dnia symbolem pamięci o Powstańcach Wielkopolskich a także pewną formą podziękowania dla przybyłych w tym dniu gości), miejsce II zdobyła Karolina Dubiel, a miejsce III zajęły dwie prace: Natana Grochowskiego i Pawła Franca. Dodatkowo zostały wyróżnione trzy prace: Partyka Mielickiego, Tobiasza Mielickiego i Dominika Pawłowskiego. Zwycięzcom gratulujemy a pozostałym uczniom dziękujemy za udział w konkursie! Nie był to jednak koniec pochwał i nagród dla naszych dzieciaków. Wyróżnieni zostali również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym wyjątkowo byli aktywni. W klasach IV-VI, miano najbardziej aktywnej uczennicy, zdobyła Karolina Dubiel, a w klasach I-III, wyróżniony został Jan Girus. Z kolei uczennica klasy III - Narin Wasiela otrzymała dyplom i nagrodę książkową za wyróżniającą się aktywność czytelniczą. Następnie głos zabrał pan profesor Bolesław Andrzejewski, który wręczył naszej uczennicy Magdalenie Śródka, za osiągnięcie najlepszej średniej wśród absolwentów, nagrodę imienia Agnieszki Andrzejewskiej. Kolejni mówcy: pan Senator RP pan Łukasz Mikołajczyk, pani Aneta Wasilewska oraz pani Anna Zarębska, dziękując za zaproszenie życzyli przede wszystkim uczniom sukcesów w nauce oraz bezpiecznych i udanych wakacji. Po tak miłych słowach naszych szanownych gości, głos zabrali uczniowie klas 0-VI. Przyszła pora na występy naszych uczniów, którzy z niecierpliwością i małym zdenerwowaniem czekali na swój czas, na kolejny „sprawdzian” z patriotyzmu. Chcąc również w ten sposób podziękować Powstańcom, że to dzięki Nim, pamiętają, że miłość do ojczyzny to dar, którego są zobowiązani pielęgnować i przekazywać następnym pokoleniom. Podczas akademii występujący uczniowie przybliżyli w pięknych wierszach, piosenkach patriotycznych, niezwykły zryw niepodległościowy, który zakończył się zwycięstwem Wielkopolan. Wskazali na patriotyzm i niezwykłą odwagę uczestników powstania. Przybliżyli postacie Powstańców naszej „małej ojczyzny”. Pochylając głowę wspomnieli o tych, co zginęli i życie młode swe oddali byśmy ojczyznę wolną mieli! Z nadzieją, „...oby już nigdy żaden wróg nie wtargnął w serce naszej Polski, by już nie musiał syn czy wnuk walczyć o wolność Wielkopolski”. Na ten wyjątkowy dzień, nasi uczniowie przygotowali również układy taneczne, chcąc w ten sposób, poprzez ruch i rekwizyt, opowiedzieć gościom historię naszej ukochanej ojczyzny. Historię walki, śmierci i smutku oraz zwycięstwa i patriotyzmu. Na zakończenie cała społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi zaśpiewała słowa naszego ukochanego Hymnu Szkoły, który jest hołdem dla naszych Patronów. Po zakończeniu części artystycznej, wspominając  wydarzenia sprzed lat, wszyscy zgromadzeni w szkole, wspólnie z pocztem flagowym, udali się pod tablicę poświęconą pamięci Powstańcom Wielkopolskim, która umieszczona jest na murach kościoła. Tam złożyli wiązanki kwiatów i zapalili symboliczne znicze, po czym minutą ciszy uczcili pamięć Powstańców. Nie był to jednak koniec wrażeń i wzruszeń. Po powrocie do szkoły wszyscy zgromadzili się na boisku szkolnym. Tam nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi, a następnie oficjalne otwarcie placu zabaw, na który tak długo nasze kochane dzieciaki czekały! W imieniu wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców głos zabrała pani Justyna Grochowska - przewodnicząca Rady Rodziców. Pani Justyna serdecznie podziękowała wszystkim osobom, które ufundowały dla dzieci plac zabaw, podkreślając przy tym, jak wymarzony i wyczekiwany był przez naszych podopiecznych. Dodatkowo, fundatorzy otrzymali dyplomy z podziękowaniami.

UCZNIOWIE, GRONO PEDAGOGICZNE ORAZ SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA SERDECZNIE DZIĘKUJĄ WSZYSTKIM NASZYM DOBROCZYŃCOM DZIĘKI KTÓRYM POJAWIŁ SIĘ UŚMIECH NA TWARZACH NAJMŁODSZYCH !!!!!!

DZIĘKUJEMY

Sołectwu Bogdaj pani Danucie Zielezińskiej, Sołectwu Szklarka Śląska pani Ewelinie Brzezicha, Państwu Katarzynie i Andrzejowi Banaś, Państwu Dominice i Markowi Franc, Pani Patrycji Kołeczko – Mielickiej (Firma Wielobranżowo – Transportowa), Państwu Aldonie i Dariuszowi Skrzypczak (Sklep „ABC”), Państwu Marioli (radna gminy Sośnie) i Mirosławowi Śródka, Panu Waldemarowi Pachura (Sklep Spożywczy „Małgośka”), panu Sławomirowi Ławniczakowi (Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Budowlanych), Pani Paulinie Bodylskiej, pani Marzenie Siof, Panu Krzysztofowi Cempel z Henrykowic, Panu Adamowi Sklarek ze Starej Huty, Pani Beacie Adamczyk (dyrektor SP im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju), Panu Markowi Sobczak (dyrektor Banku Spółdzielczego z oddziałem w Odolanowie), Panu Bronisławowi Krawiec(radny gminy Sośnie), Pani Annie Girus (prezes Bogdajskiego Stowarzyszenia Oświaty), Państwu Ilonie i Adamowi Gerasimiuk, Kołu Łowieckiemu Daniel w Sośniach, Państwu Annie i Damianowi Kołeczko, Państwu Elżbiecie i Piotrowi Kołeczko, Państwu Justynie i Radosławowi Grochowskim, Państwu Małgorzacie i Adamowi Woźniak, Państwu Elżbiecie i Edmundowi Ząb, Panu Markowi Burkietowiczowi (Tartak/Odolanów). Panu Hubertowi Mielczarkowi, Krystianowi Śródka oraz uczniom: Tobiaszowi i Patrykowi Mielickim, Natanowi Grochowskiemu podziękowania za pomoc w przygotowaniu terenu pod plac zabaw oraz za prace porządkowe wokół placu.

Z tej okazji również dla dzieci Pan Senator przygotował słodki upominek.

Pełni emocji, w radosnej atmosferze zakończyliśmy wtorkowy poranek i popołudnie. Z pewnością dzień ten przeszedł do historii. Kolejny Dzień Patrona już za nami. Było uroczyście, patriotycznie i czasami wzruszająco. Życzmy sobie kochani, aby,,... ten uroczysty dzień trwał nie tylko dziś. Nie zapominajmy tamtej miłości i powstańczych serc...”.

Katarzyna Płókarz