Dobiegły końca półkolonie letnie zorganizowane w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju. Inicjatorką tego typu wypoczynku dla dzieci była p. Mariola Śródka radna Gminy Sośnie, która wraz z dyrektorem szkoły p. Beatą Adamczyk nawiązały współpracę z ZMW w Warszawie.

Wspomnianą formą wypoczynku zostało objętych 22 dzieci rolników, w wieku 6-16 lat, których co najmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zgodnie z harmonogramem projektu dzieci wzięły udział w wycieczce do Rodzinnego Parku Przygód ,,Górecznik” w Przygodzicach i Pałacu Myśliwskiego w Antoninie oraz dwukrotnie do parku wodnego w Krośnicach. Ponadto zwiedziły Rezerwat Archeologiczny ,,Kaliski gród Piastów” na Zawodziu w Kaliszu, zamek w Goluchowie i zagrodę żubrów. Zajęcia stacjonarne odbywały się na terenie szkoły. Bogaty program półkolonii obejmował gry i zabawy sportowe, zajęcia z trenerką fitness, zajęcia plastyczne, warsztaty kulinarne, seans filmowy, wycieczkę całodniową do leśniczówki w Możdżanowie i spotkanie z leśniczym zakończone ogniskiem oraz wycieczkę rowerową do Mojej Woli.
W ramach półkolonii dzieci otrzymały 2 posiłki dziennie a na zakończenie mini wyprawkę szkolną przygotowaną przez ZMW oraz okolicznościowe dyplomy. Dziesięciodniowy wakacyjny czas był dla dzieci okazją do wzajemnych spotkań, zabaw, integracji, a także doskonałą lekcją historii, przyrody i bezpieczeństwa. Uśmiech kolonistów i zadowolenie rodziców to informacja zwrotna dla nas, że warto było podjąć trud organizacji wypoczynku dla dzieci, które nie zawsze mają możliwości wyjazdu poza miejsce zamieszkania.

Organizatorzy i uczestnicy półkolonii serdecznie dziękują wszystkim osobom, które pomogły w zorganizowaniu wypoczynku i zrealizowaniu projektu, a szczególnie p. Annie Posiła,p. Barbarze Paczkowskiej, p. Ewelinie Brzezicha i p. Bronislawowi Krawcowi.

B.Adamczyk

photo.jpgphoto2.jpgphoto3.jpgphoto4.jpgphoto5.jpgphoto6.jpgphoto7.jpgphoto8.jpgphoto9.jpgphoto10.jpgphoto11.jpgphoto12.jpgphoto13.jpgphoto14.jpgphoto15.jpgphoto16.jpgphoto17.jpgphoto18.jpgphoto19.jpgphoto20.jpgphoto21.jpgphoto22.jpgphoto23.jpgphoto24.jpgphoto25.jpgphoto26.jpgphoto27.jpgphoto28.jpgphoto29.jpgphoto30.jpgphoto31.jpgphoto32.jpgphoto33.jpgphoto34.jpgphoto35.jpgphoto36.jpgphoto37.jpgphoto38.jpgphoto39.jpgphoto40.jpgphoto41.jpgphoto42.jpgphoto43.jpgphoto44.jpgphoto45.jpgphoto46.jpgphoto47.jpgphoto48.jpgphoto49.jpgphoto50.jpgphoto51.jpgphoto52.jpgphoto53.jpgphoto54.jpgphoto55.jpgphoto56.jpgphoto57.jpgphoto58.jpgphoto59.jpgphoto60.jpgphoto61.jpgphoto62.jpgphoto63.jpgphoto64.jpgphoto65.jpgphoto66.jpgphoto67.jpgphoto68.jpgphoto69.jpgphoto70.jpgphoto71.jpgphoto72.jpgphoto73.jpgphoto74.jpgphoto75.jpgphoto76.jpgphoto77.jpgphoto78.jpgphoto79.jpgphoto80.jpgphoto81.jpgphoto82.jpgphoto83.jpgphoto84.jpg