W tradycję obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego wpisały się uroczyste akademie, przypominające nam o tym, że było ono jednym z największych zrywów niepodległościowych na terenie zaborów, zwieńczone zwycięstwem. Dzięki niemu mieszkańcy Wielkopolski odzyskali wolność, a ziemie stanowiące kolebkę państwowości wróciły do Polski.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju także kultywuje pamięć o powstańcach, bowiem nosi imię Powstańców Wielkopolskich, a obchodzona w tym roku 97. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego na długo zapadnie w pamięci dzieci tej szkoły, gdyż dzięki zaproszeniu pani dyrektor Aliny Kasprzak Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żerkowie, uczniowie mogli spędzić wspaniały dzień w gronie osób, które podejmują działania mające na celu krzewienie patriotyzmu w sercach młodych Polaków. Dzieci były dumne, że mogły w tym dniu reprezentować szkołę oraz Gminę Sośnie.

Uroczystość rozpoczęła się 14.01.2016r. o godz. 10.00 w auli wypełnionej uczniami i nauczycielami. Dyrektor szkoły pani Alina Kasprzak rozpoczęła od powitania gości – Burmistrza Miasta i Gminy Żerków p. Jacka Jędraszczyka, założyciela Grupy Rekonstrukcyjnej Powstania Wielkopolskiego w Mieszkowie pana Wojciecha Koterbę oraz panią dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju panią Beatę Adamczyk wraz z nauczycielami i uczniami. Po wprowadzeniu na scenę sztandarów obu szkół, rozpoczęto akademię. Montaż słowno - muzyczny, który przygotowali dla nas uczniowie klasy czwartej pod kierunkiem p. Ewy Gościniak, przypominał drogę ku wolności na przełomie lat 1918-1919. Z dumą odśpiewaliśmy wiele pieśni patriotycznych, które wyrażały trudne lata zniewolonej Polski. Po występach dzieci, głos zabrał pan Wojciech Koterba, opowiedział o przebiegu Powstania Wielkopolskiego, zwracając szczególną uwagę na działania w Jarocinie i okolicach. Podkreślił duże znaczenie Żerkowa na powstańczej mapie Wielkopolski. Wielkie zainteresowanie wzbudziła zaprezentowana broń powstańców. Uczniowie mogli wziąć do ręki szablę i przekonać się, że jej utrzymanie wymagało od żołnierzy wiele sił. Na koniec głos zabrała pani dyrektor Beata Adamczyk, która przedstawiła zarys historyczny działalności powstańców w Bogdaju. Pani dyrektor wymieniła nazwiska zasłużonych, przedstawiła ich czyny i poświęcenie, jakie włożyli w trud ratowania ojczyzny. Przygotowana specjalnie na tę uroczystość prezentacja multimedialna, zobrazowała zebranym na auli, drogę do nadania imienia naszej szkole. Taka forma obchodów została oceniona przez uczniów bardzo pozytywnie, podobała im się zwłaszcza przemiła atmosfera spotkania, która nacechowana była dumą narodową. Całość obchodów zakończono w dniu 15.01.2016r., zapalając znicz pod tablicą upamiętniającą powstańców wielkopolskich w Bogdaju.

autor: M. Krawczyk

photo.jpgphoto2.jpgphoto3.jpgphoto4.jpgphoto6.jpgphoto7.jpgphoto8.jpgphoto9.jpgphoto11.jpgphoto14.jpgphoto15.jpgphoto18.jpgphoto19.jpgphoto20.jpgphoto21.jpgphoto22.jpgphoto24.jpgphoto25.jpgphoto26.jpgphoto27.jpgphoto28.jpgphoto29.jpgphoto30.jpgphoto31.jpgphoto32.jpgphoto33.jpgphoto34.jpgphoto35.jpgphoto38.jpgphoto48.jpgphoto50.jpg