Mimo wielu ograniczeń spowodowanych pandemią, wnioskodawcy, czyli OSP w Bogdaju, nie rezygnowali z podejmowania inicjatyw na rzecz swojej miejscowości. Zaangażowanie radnej Gminy Sośnie, a zarazem druhny OSP p. Marioli Śródki sprawia,że mieszkańcy chętnie angażują się w kolejne projekty. Dowodem są działania w ramach projektu ,,Podczas epidemii-nie zwalniamy, ciągle działamy". To już 4. projekt mieszkańców Bogdaju w ramach programu "Działaj Lokalnie" realizowanego w Polsce przez Akademię Rozwoju Filantropii i finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Pierwszym zadaniem w ramach projektu było szycie maseczek ochronnych. Podjęły się go panie z KGW, które dla osób starszych i potrzebujących wykonały ok.500 sztuk. Kolejne działania druhów oraz mieszkańców sprawiły, że tablice informacyjne sporządzone na potrzeby projektu ,,Pamięć w nas ciągle trwa, szlakiem Powstańców Wielopolskich" znalazły swoje miejsce. Wykonane stelaże umożliwiły ich montaż i osadzenie przy obelisku upamiętniającym 100.rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Ławeczki ustawione w pobliżu obelisku zapraszają do chwili zadumy i refleksji zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających to miejsce turystów. Proboszcz tutejszej parafii ks Jacek Klepacz również włączył się w projekt i sprawił, że został położony nowy chodnik prowadzący do obelisku.
Strażacy zadbali o modernizację swojego pomieszczenia i z otrzymanego dofinansowania przeprowadzili generalny remont. Zburzyli niepotrzebne ściany, odnowili i odświeżyli całe pomieszczenie. Własnoręcznie zamontowali zaprojektowaną przez siebie dużą przesuwną szafę. Wszystkie prace związane z projektem druhowie wykonali w czynie społecznym.
Współpraca prezesa OSP Bogdaj druha Andrzeja Posiły z innymi instytucjami zaowocowała wsparciem ze strony Nadleśnictwa Antonin. Oddział bogdajskiej straży otrzymał dofinansowanie na zakup torby medycznej. Nasza jednostka jest przykładem na to, że można osiągnąć upragniony cel, gdy się działa wspólnie. Druhowie zapowiedzieli, że kolejnymi krokiem będzie zbiórka pieniędzy na upragniony wóz strażacki. W tym celu przygotowali kalendarze na 2021 rok ze zdjęciami swojej jednostki. Inicjatywa ta wywołała ogromny oddźwięk w
społeczeństwie i daje nadzieję, że nasza praca i wytrwałość zostanie nagrodzona. Jednocześnie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji naszego projektu.

Druhowie OSP Bogdaj

OSP 1.jpgOSP 2.jpgOSP 3.jpg