Za 600 tysięcy złotych udało się zmodernizować ponad 2 km nawierzchni na trasie z Bogdaju do miejscowości Garki. Droga uczęszczana głównie przez mieszkańców parafii Bogdaj przez wiele lat była w katastrofalnym stanie. Powiat Ostrowski zrealizował to zadanie przy wsparciu Gminy Sośnie.

Jak podkreślają mieszkańcy Bogdaju, droga przed remontem była w opłakanym stanie.

- „Od 1972 roku ta droga nie była ruszana. Przez lata były tu takie dziury, że nie dało się przejechać, a musimy tędy dojeżdżać do pracy, do miasta” - podkreśla Danuta Zielezińska, Sołtys Bogdaju.

W tym roku udało się zrealizować pierwszy etap modernizacji drogi powiatowej z Bogdaju do miejscowości Garki. Wyremontowano najbardziej zniszczony odcinek od strony Bogdaju.

- „Aż trudno uwierzyć, że 43 lata ta droga czekała na nową nawierzchnię i cieszę się, że przy współpracy z Gminą Sośnie udało nam się zrobić taki montaż finansowy na kwotę 600 tysięcy złotych, że ten pierwszy etap udało się zrealizować” -  mówi Starosta Ostrowski, Paweł Rajski. – „Nie ukrywam, że sprzyjającym dla nas czynnikiem były niskie ceny na roboty drogowe. Początkowo w tej kwocie planowaliśmy wykonać 1,5 kilometrowy odcinek, a w rzeczywistości zrobiliśmy 2,2 km. Myślę, że w przyszłym roku to zadanie uda się dokończyć” – dodaje Starosta Ostrowski, Paweł Rajski.

Zadanie z budżetu Powiatu Ostrowskiego pochłonęło 400 tysięcy złotych, natomiast Gmina Sośnie dołożyła 200 tysięcy złotych.  

- „Myślę, że mieszkańcy tak długo na tę drogę czekali, bo problemem były środki finansowe, które w pierwszej kolejności przeznaczane były na bardziej uczęszczane drogi powiatowe” – mówi Stanisław Budzik, Wójt Gminy Sośnie.

Warto podkreślić, że na terenie Powiatu Ostrowskiego podobne zadania często realizowane są z pomocą gmin.

- „W tym roku mamy dotacje z gmin na poziomie około 3 milionów złotych, dzięki czemu możemy remontować kolejne kilometry powiatowych dróg. Jako gospodarze realizujemy te zadania, finansując ponad połowę kosztów. W sumie można stwierdzić, że w tym roku wydamy na drogi ponad 10 milionów złotych, z czego około 30% to wkład gmin” – wyjaśnia Tomasz Ławniczak, Wicestarosta Ostrowski.

img_5246.jpgimg_5247.jpgimg_5250.jpgimg_5251.jpgimg_5252.jpgimg_5253.jpgimg_5254.jpgimg_5255.jpgimg_5256.jpgimg_5257.jpgimg_5258.jpgimg_5259.jpgimg_5260.jpgimg_5261.jpgimg_5262.jpgimg_5263.jpgimg_5265.jpgimg_5266.jpgimg_5267.jpgimg_5270.jpgimg_5273.jpgimg_5278.jpgimg_5280.jpgimg_5281.jpgimg_5286.jpgimg_5287.jpgimg_5289.jpgimg_5292.jpgimg_5293.jpgimg_5295.jpgimg_5296.jpgimg_5297.jpgimg_5298.jpgimg_5299.jpgimg_5301.jpgimg_5306.jpgimg_5312.jpgimg_5313.jpgimg_5314.jpgimg_5316.jpgimg_5318.jpgimg_5319.jpgimg_5324.jpgimg_5326-1.jpgimg_5326-2.jpgimg_5326-3.jpgimg_5326.jpgimg_5329.jpgimg_5332.jpgimg_5335.jpgimg_5337.jpgimg_5339.jpgimg_5342.jpgimg_5343.jpgimg_5345.jpgimg_5348.jpgimg_5349.jpgimg_5350.jpgimg_5352.jpgimg_5353.jpgimg_5355.jpgimg_5356.jpgimg_5358.jpgimg_5359.jpgimg_5360.jpgimg_5361.jpgimg_5363.jpgimg_5366.jpgimg_5367.jpgimg_5369.jpgimg_5370.jpgimg_5372.jpgimg_5373.jpgimg_5374.jpgimg_5376.jpgimg_5377.jpgimg_5378.jpgimg_5379.jpgimg_5380.jpgimg_5382.jpgimg_5384.jpgimg_5387.jpgimg_5388.jpgimg_5389.jpgimg_5391.jpgimg_5392.jpgimg_5395.jpgimg_5397.jpgimg_5399.jpgimg_5400.jpgimg_5402.jpgimg_5403.jpgimg_5406.jpgimg_5407.jpgimg_5408.jpgimg_5409.jpgimg_5410.jpgimg_5411.jpgimg_5412.jpgimg_5413.jpgimg_5414.jpgimg_5415.jpgimg_5416.jpgimg_5417.jpgimg_5418.jpgimg_5419.jpgimg_5420.jpgimg_5421.jpgimg_5423.jpgimg_5424.jpgimg_5426.jpgimg_5431.jpg