Stanisław Budzik uzyskał absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Radni nie szczędzili Wójtowi wyrazów uznania, pochwał, podziękowań i gratulacji. Wyrazem ich poparcia było również jednogłośne głosowanie "za" absolutorium oraz gromkie brawa.

W poniedziałek, 29 maja br., w Sali Obrad Urzędu Gminy Sośnie odbyła się sesja absolutoryjna. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością wójta. Po zakończeniu roku budżetowego rada gminy ocenia pracę organu wykonawczego - wójta - w zakresie działalności finansowej gminy.

Wójt Stanisław Budzik przedstawił Radzie sprawozdanie finansowe za 2016 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła zarówno sprawozdanie finansowe za 2016r., jak i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. i przedstawiła Radzie Gminy Sośnie wniosek o udzieleniu Wójtowi absolutorium. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

Na sesji absolutoryjnej, podczas dyskusji nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok, pozytywne zaskoczenie. Radny opozycyjny, Roman Lulek, chwali wykonanie budżetu za 2016 r. W efekcie uchwała o zatwierdzenie obu sprawozdań zostaje przyjęta jednogłośnie. Czyżby opozycja zaczęła merytorycznie oceniać pozytywne zmiany w naszej gminie i „oddaje papieżowi, to, co papieskie”? Należy w takim razie tylko przyklasnąć i pochwalić takie podejście, bo to pokazuje jak dobrze, a zarazem odpowiedzialnie są wydawane środki naszych mieszkańców.

Wśród głosów radnych dochodziły pochwały i gratulacje:

- budżet został wykonany prawidłowo i bezproblemowo, wykonaliśmy szereg dodatkowych zadań, które zaowocowały w tym roku. Udało nam się zauważyć potrzeby mniejszych wsi oraz realizować zadania wspólne

- w tym roku, jak i kadencji, widać szereg dobrych inwestycji, pozyskaliśmy środki zewnętrzne na dofinansowanie działań inwestycyjnych na terenie gminy

- dzięki temu po raz pierwszy w historii realizujemy wiele dróg, które nigdy w historii naszej gminy nie były nawet brane pod uwagę

- budżet w tym roku jest bardzo dobry, jeśli chodzi o inwestycje.

Takie wnioski sformułowali radni na sesji. Należy tutaj podkreślić, że Wójt Stanisław Budzik jest bardzo dobrym gospodarzem. Wiadomo, że każde sołectwo chciałby mieć więcej, a mieszkańcy drogę utwardzoną koło siebie, ale nie sposób zrealizować wszystkich inwestycji w ciągu jednego roku, a tak, tu należy bardzo wyraźnie zaznaczyć, Wójt Stanisław Budzik tak naprawdę realizuje budżet od 2015 roku, a dopiero ten za 2016 rok jest Jego budżetem.

- Jest jeszcze wiele inwestycji przed nami i wiem, że dużo uda się jeszcze zrealizować, ale proszę mieszkańców, aby na inwestycje patrzeć trochę ze zrozumieniem, że od razu w jednym roku nie da się spełnić wszystkich zadań i marzeń mieszkańców. Po objęciu stanowiska wójta dopiero widzę, ile jeszcze mamy problemów i zaniedbań z kilkudziesięciu lat. Cieszy mnie każda inwestycja, ta duża i ta mała, lokalna, ale realizujemy teraz drogi, gdzie tak naprawdę w sołectwie od 70 lat nie było nic robione. Tak więc, proszę mieszkańców jeszcze o trochę cierpliwości, bo zawsze będzie tak, że któreś zadanie czy droga będzie najpierw w jednej miejscowości, a kolejna gdzie indziej, bo nie da się wybudować kilkunastu dróg w przeciągu roku z budżetem, jaki posiadamy na inwestycje. Faktem jest natomiast to, że budżet za rok 2016 był bardzo wysoki, bo wydaliśmy na inwestycje prawie 4 mln zł. Głównie był to remont Zespołu Szkół w Sośniach wraz z adaptacją na nowe przedszkole oraz inwestycje drogowe i wiele innych. Najpierw musimy, bo to nasze zadanie, utrzymać całą infrastrukturę w gminie, oświatę, kulturę i szereg innych zadań, które nam powierzono, a środki, jakie nam ostatecznie pozostają przeznaczyć na inwestycje – powiedział Stanisław Budzik – Wójt Gminy Sośnie.

Najistotniejszym punktem majowej sesji było udzielenie Wójtowi Gminy Sośnie Stanisławowi Budzikowi absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok. Uchwała została przegłosowana jednogłośnie. Wójt otrzymał brawa od radnych oraz gratulacje od Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie, a także radnych.

dsc_0001.jpgdsc_0002.jpgdsc_0003.jpgdsc_0005.jpgdsc_0007.jpgdsc_0010.jpgdsc_0012.jpgdsc_0013.jpgdsc_0020.jpgdsc_0023.jpgdsc_0024.jpgdsc_0025.jpgdsc_0027.jpgdsc_0029.jpgdsc_0030.jpgdsc_0033.jpgdsc_0036.jpgdsc_0037.jpgdsc_0041.jpgdsc_0044.jpgdsc_0047.jpgdsc_0049.jpgdsc_0051.jpgdsc_0053.jpgdsc_0057.jpgdsc_0992.jpgdsc_0995.jpg