Jak już się to przyjęło od lat w naszej gminie, rolnik nigdy nie pozostaje bez pomocy. Również w tym roku Wójt Gminy Sośnie Stanisław Budzik, jako dobry gospodarz, zadbał, aby rolnicy, którzy potrzebują pomocy przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie nie pozostali bez wsparcia.

Tak, więc od początku kwietnia praktycznie do końca maja w salce na piętrze Sali Wiejskiej w Sośniach można było skorzystać z oferowanej profesjonalnej pomocy. Do tego zadania zostały wydelegowane dwie panie, które zostały w tej dziedzinie wyszkolone i od lat realizują podobne zadania.

Panie pomagały w zakresie wypełniania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich dla rolników, jak również wszystkich innych dokumentów wymaganych w związku z ubieganiem się przez rolników o te płatności. Wszyscy zainteresowani otrzymali nieodpłatnie pomoc przy wypełnieniu wniosków. Z całej gminy z pomocy w tym czasie skorzystało ok. 300 osób. Pomoc tym bardziej jest nieoceniona, ponieważ wszystkie wnioski zostały również dostarczone do ARiMR w Ostrowie Wielkopolskim, a więc można powiedzieć, że było to w pełni kompleksowe wsparcie.

Rolnicy nie kryją radości z takiej formy pomocy, bo z roku na rok wiele rzeczy, dokumentów się zmienia, wymaga pewnych ustaleń, a brak wiedzy często powodował konieczność kilkukrotnego odwiedzanie placówki ARiMR w celu poprawy wniosków.