ZAPRASZAMY osoby w wieku 15 – 29 lat bez pracy do udziału w projekcie „Europejski Drogowskaz Kariery” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 

W ramach projektu realizowane będą:

 - spotkania z doradcą zawodowym,

- szkolenie zawodowe – opiekun osoby starszej (stypendium szkoleniowe maksymalnie w wys. 1 482,00 zł),

- staże zawodowe (dla najlepszych) 6 – miesięczne płatne maksymalnie 1 400,00 zł.

 Zajęcia odbywać się będą w Odolanowie.

Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu bądź zorganizowanie dowozu uczestników.

 __________________________________________________________

 Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zgłoszenie się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośniach ul. Wielkopolska 47, telefon kontaktowy 62 739 39 13

do dnia 13 marca 2017 r. (poniedziałek)