Od wtorku, 17 sierpnia, w siedzibie Urzędu Gminy oraz u wszystkich sołtysów naszej gminy, dostępna jest nowa gazeta – biuletyn w całości poświęcony sprawom lokalnym - „Sośnieńskie ABC”. Po dłuższej przerwie znów powraca, tym razem jednak w odświeżonej, kolorowej, wersji. Na 36 stronach czytelnicy znajdą dużo ważnych i ciekawych artykułów dotyczących naszej gminy, a także fotorelacje z wydarzeń, informacje o inwestycjach, ciekawostki, materiały o sporcie i wywiady z ciekawymi ludźmi.

Od nowego roku „Sośnieńskie ABC” będzie wydawane raz na kwartał w wersji papierowej, a ponadto zawsze dostępna będzie wersja elektroniczna do pobrania ze strony internetowej Urzędu.

O czym przeczytać można w tym numerze?

Gazeta udostępniana jest nieodpłatnie. Zachęcamy do czytania, są jeszcze dostępne egzemplarze w wersji papierowej w Urzędzie Gminy oraz u sołtysów naszych wsi. Gazetę można również pobrać w wersji elektronicznej w zakładce: Sośnieńskie ABC.