W dniu 25.06.2021r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  w Sośniach przy współpracy z Grupą wsparcia AA "Moja Wola" zorganizowała spotkanie integracyjne przy grillu. Wzięli w nim udział członkowie w/w grupy oraz członkowie zaprzyjaźnionych grup AA z ościennych miejscowości wraz z rodzinami.

Spotkanie odbyło się w Cieszynie, gdzie nieodpłatnie gościny uczestnikom udzielili  Państwo Kisińscy. W imieniu uczestników serdecznie dziękujemy za wsparcie, gościnę i wszelką pomoc.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Sośniach

Katarzyna Woźniak