Tragedia może dotknąć każdego!!! Szanowni Państwo, zwracamy się z serdeczną prośbą – do wszystkich ludzi dobrej woli - o wsparcie materialne i finansowe dla rodziny z Bogdaju, którzy w wyniku pożaru w dniu 18 maja 2020 r. stracili dach nad głową.

Nie raz już udowodniliśmy, ze potrafimy pomagać, nie raz pokazaliśmy otwartość serca, nie raz pomogliśmy w różnorodnych akcjach naszemu koledze Krzysiowi, dzisiaj ta pomoc jest jeszcze szersza bo obejmuje całą rodzinę. Po zabezpieczeniu podstawowych potrzeb rodziny oraz budynku, niezbędna jest pomoc materialna i finansowa na odbudowanie spalonego dachu. Dzięki ludziom dobrej woli już dziś wiemy, że większość prac remontowych uda się wykonać we własnym zakresie, ale potrzebne są materiały budowlane. Całkowity koszt odbudowy dachu szacowany jest na 30 000,00 zł wraz z robocizną. Część tych środków w postaci pracy uda się zaoszczędzić, dlatego już dzisiaj dziękujemy wszystkim tym, którzy aktywnie włączyli się w pomoc.

W związku z zagrożeniem związanym z zakażeniem koronawirusem i ogólną sytuacją panującą w Polsce, organizowanie zbiórek bezpośrednich jest utrudniona i być może niebezpieczna, dlatego uruchamiamy zbiórkę internetową. O realizacji oraz szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco w trakcie prac związanych z odbudową dachu.

To dla nas wszystkich kolejny czas próby i solidarności z ludzkim nieszczęściem – ale razem na pewno możemy więcej.

Całość zebranej kwoty przekażemy na zakup materiałów dla poszkodowanej rodziny.

Link do zbiórki: https://zrzutka.pl/z/bogdaj