Stanisław Budzik

tel. +48 62 739 39 10

Przyjęcia interesantów:

(pokój nr 111):

- w poniedziałki w godz. 14.00 - 16.00 w sprawach petycji, skarg i wniosków