PARTER

Nr pokoju

Imię i nazwisko

Stanowisko

Kontakt

1

Jadwiga Duszyńska

Inspektor ds. gospodarki odpadami

062 7393936

Milena Pigłowska

Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska

062 7393918

2

Anna Ratajczyk

Inspektor ds. gospodarki komunalnej

062 7393912

Magdalena Dolata

Inspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa

062 7393931

3

Andrzej Pańczyszyn

Inspektor ds. księgowości podatkowej

062 7393919

Agnieszka Mrowińska

Inspektor ds. wymiaru podatku

5

Katarzyna Koziarska

Kasjer, Referent ds. księgowości budżetowej

062 7393921

6

Joanna Banaszak - Graja

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

062 7393932

Inspektor ds. wojskowych

Maria Chmielecka

Inspektor ds. ewidencji ludności

i dowodów osobistych

7

Mirosław Ostojak

Przewodniczący Rady Gminy

062 7393927

Marek Czemplik

Adwokat

11

Sławomir Dolata

Inspektor ochrony danych

062 7393911

Dariusz Berek

Inspektor ds. promocji i informatyki

062 7393916

PIĘTRO

101

Anna Wojciechowska - Girus

Inspektor ds. zamówień publicznych

062 7393926

Martyna Rychlik

Samodzielny referent ds. obsługi rady i drogownictwa

062 7393937

103

Justyna Maryniak

Sekretarz Gminy

062 7393920

106 Małgorzata Kasprzak Inspektor ds. księgowości budżetowej 062 7393922

107

Alina Bąk

Skarbnik

062 7393930

108

Aleksandra Schubert

Inspektor ds. kadr

062 7393917

109

Kamila Garbacka

Inspektor ds. ogólnoadministracyjnych

062 7393910

722 323 121

110

Dariusz Berek

Zastępca Wójta

062 7393910

111

Stanisław Budzik

Wójt

062 7393910