Rekrutacja - kryteria i harmonogramy naboru do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych

 

Wójt Gminy Sośnie informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sośnie, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczbie możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół podstawowych.

 

Kryteria rekrutacji:

- do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla których oraganem prowadzącym jest Gmina Sośnie określa uchwała nr XXXV/193/2017 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie określania kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Sośnie - do pobrania TUTAJ .

- do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sośnie określa uchwała nr XXXV/192/2017 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sośnie - do pobrania TUTAJ .

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sośnie określa zarządzenie nr 26/2018 Wójta Gminy Sośnie z dnia 27 lutego 2018 r.w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Sośnie jest organem prowadzącym - do pobrania TUTAJ.