W związku z dochodzącymi do Urzędu informacjami o osobach chodzących po domach w sprawie projektu o dofinansowanie instalacji OZE (Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sośnie) złożonego w ramach konkursu nr RPWP.03.01.01-IZ.00-30-001/17 uprzejmie informujemy, że nie są to pracownicy, ani żadni przedstawiciele Urzędu Gminy Sośnie.

Na chwilę obecną kontaktujemy się z Państwem wyłącznie drogą telefoniczną w celu potwierdzenia dalszego udziału w projekcie, bądź informacji o rezygnacji.

Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim Gmina ogłosi przetarg, dopiero po nim - kiedy już będą znane kwoty- będzie kontaktować się z uczestnikami projektu, dlatego prosimy Państwa o ostrożność. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości najlepiej skontaktować się z Urzędem Gminy Sośnie.