Wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Sośnie przeznaczonych do dzierżawy:

 

 

 

 

 

- nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat:

Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Sośnie z dnia 19 lutego 2020 r.

- nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat:

Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Sośnie z dnia 19 lutego 2020 r.