Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że projekt pn.„Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sośnie” złożony w ramach konkursu nr RPWP.03.01.01-IZ.00-30-001/17 w 2017 roku dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 został wybrany do dofinansowania.

 

Projekt obejmuje:

- budowę instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych,

- budowę instalacji kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych,

- montaż pieca na biomasę dla gospodarstw domowych.

Szacunkowy koszt projektu to ponad 6 mln zł, z tego uzyskane dofinansowanie wynosi 5 249 422,51 zł.

W związku z powyższym wszystkie osoby zakwalifikowane do projektu (czyli te, u których w 2017 roku byli technicy i poniosły koszt wizji w wysokości 120 zł) proszone są o potwierdzenie (osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 62 739 39 26 lub 62 739 39 37) dalszego udziału lub rezygnacji z udziału w projekcie.

Kolejne informacje związane z realizacją projektu będą zamieszczane na stronie internetowej Gminy Sośnie w zakładce OZE.

Obecnie Gmina oczekuje na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim. Plan zaklada, że -jeśli uda się wyłonić wykonawców- prace montażowe ruszą na przełomie lata/jesieni br.