ZARZĄDZENIE NR 13/2020 Wójta Gminy Sośnie z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych gminy zlecanych przez Gminę Sośnie do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.

ZARZĄDZENIE NR 13/2020 Wójta Gminy Sośnie z dnia 12 lutego 2020 r.

Oferta realziacji

Instrukcja

RODO

Umowa

Sprawozdanie