Obwieszczenie Wójta Gminy Sośnie z dnia 09 grudnia 2019 roku o zarządzonych przedterminowych wyborach Sołtysa w Sołectwie Pawłów.

Podaję do publicznej informacji, że Zarządzeniem Nr 168/2019 zwołuje się Zebranie Wiejskie dla przedterminowych wyborów Sołtysa, Sołectwa Pawłów, które odbędzie się 15 grudnia 2019 r. (niedziela) o godz. 18:00 w sali wiejskiej w Pawłowie.

 

W przypadku braku wymaganej liczby mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, Zebranie wiejskie odbędzie się w drugim terminie po upływie 15 minut.

Ustala się następujący porządek Zebrania Wiejskiego:

  1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa za okres sprawowania funkcji.
  3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
  4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  5. Zgłoszenie kandydatur na Sołtysa.
  6. Przeprowadzenie głosowania.
  7. Wolne wnioski, zakończenie zebrania.

Zapraszam wszystkich mieszkańców.

   Wójt Gminy Sośnie

   Stanisław Budzik