Wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Sośnie przeznaczonych do dzierżawy:

Zarządzenie Nr 144/2019 Wójta Gminy Sośnie z dnia 23 października 2019 r.